Tumörkirurgi hund

I många fall är kirurgi den bästa behandlingen mot tumörer.

Det är vid första operationen som vi har störst chans att bota djuret helt. För bästa möjlighet till en framgångsrik operation är det viktigt för oss att få veta så mycket som möjligt om tumören på förhand. Det är därför vi vill ta cellprov och/eller vävnadsprov innan operationen, så att vi vet vilken tumörtyp det handlar om. Då vet vi hur mycket vävnad vi behöver ta bort och om det finns risk för spridning. Det finns dock undantag. Ett av dessa är juvertumörer, där cellprover ej är tillförlitliga.

Vi utför de flesta former av tumörkirurgi, från enkel till mycket avancerad i tex käkar, extremiteter, brösthåla och bukhåla. Vi strävar efter snabba tillfrisknanden så att din hund/katt så snart som möjligt ska få komma hem igen. Vi gör inga ingrepp som inte strävar efter att förbättra djurets livskvalitet eller förlänga ett liv med bibehållen livskvalitet. Vid operationen tas nya vävnadsprover, så att en eventuell uppföljande behandling kan planeras och prognosen mer säkert bedömas.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.