Ögonutredning hund

Sjukdomar och skador i ögonen kan snabbt ta en allvarlig vändning. Sök genast veterinärvård om din hund blir röd i ögat eller visar tecken på smärta från ögat, till exempel att den blundar, kisar eller drar med tassen mot ögat.

När görs ögonutredning på hund?

En ögonutredning kan ofta göras - eller inledas - när en hund kommer akut till veterinären på grund av plötsliga symtom från ett öga. En vanlig orsak till akut veterinärbesök är att hunden kniper med ett öga, är röd i ögat, har kladdigt ögonflöde eller olikstora pupiller. 

Många tillstånd kan leda till synnedsättning hos hunden om de inte upptäcks i tid så att rätt behandling kan sättas in. Dit hör bland annat kan djupa skador i hornhinnan, infektion inne i ögat samt uveit, inflammation i ögats regnbågshinna. Vid ett akutbesök strävar man efter att utreda och behandla sådana tillstånd. Om hunden har en svårare sjukdom eller skada i ögat kan den behöva remitteras akut till en ögonspecialist.

En ögonutredning kan även göras vid ett bokat besök till en veterinär med specialistkompetens inom ögon (oftalmologi), till exempel efter att djurägaren har sett avvikelser i hundens ögon, för att man misstänker en synnedsättning eller för att hunden behöver få behandling av en ögonspecialist. 

Vad innebär ögonutredning för hund?

Vid en ögonutredning görs en rad olika undersökningar för att upptäcka avvikelser i ögat eller i ögats funktion. Utredningsgången kan variera beroende på vad hunden har för symtom och sjukdomshistoria. Ofta inbegriper en ögonutredning flera av följande undersökningar:

  • Inspektion av ögats främre delar med hjälp av spaltlampa.
  • Bedömning av ögonlock, ögonhår samt ögonlockens insidor. 
  • Inspektion av ögats inre delar med hjälp av oftalmoskop och gonioskop.
  • Färgning med ett färgämne som fäster till skadad hornhinna (fluorescein), för att påvisa eventuellt hornhinnesår. 
  • Tryckmätning (tonometri) med hjälp av ett känsligt instrument som förs mot hornhinnans yta. Ögat lokalbedövas före tryckmätningen. Ett för högt tryck i ögat talar för att hunden har glaukom, grön starr, medan ett för lågt tryck uppträder i samband med uveit. 
  • Mätning av tårproduktionen med Schirmer Tear Test.
  • Ibland tas prov för cytologisk undersökning, exempelvis vid tecken på infektion.
  • Ultraljud av ögat och kringliggande mjukdelar.
  • Elektroretinografi, när man med hjälp av elektriska impulser mäter funktionen i syncellerna (tapparna och stavarna).

Vilka ögonsjukdomar kan upptäckas vid en ögonutredning på hund?

De ögonsjukdomar som är vanliga hos människor kan också förekomma hos hundar. Exempel på ögonsjukdomar hos hundar är grå starr (katarakt), grön starr (glaukom), torra ögon (keratokonjunktivitis sicca), näthinneavlossning, sår i hornhinnan, tumörer, inflammationer i bindhinna eller hornhinna samt i djupare delar av ögat som iris och näthinna.

Ögonlysning för att upptäcka ärftliga ögonsjukdomar hos hund

Ögonlysning är en form av standardiserad ögonundersökning som görs vid förutbestämda tidpunkter för att upptäcka tecken på ärftliga ögonsjukdomar. Inom flera olika raser förekommer tillstånd med en ärftlig bakgrund, och ögonlysning av avelsdjuren och deras avkommor är till stor hjälp när man vill planera aveln så att inte ögonsjukdomar ska gå i arv.

Ögonlysning görs hos veterinär med särskild kompetens. Här kan du hitta mer information om ögonlysning.

Behandling av ögonproblem hos hund

Beroende på vad som påvisas vid ögonutredningen kan olika slags behandlingar bli aktuella. Medicinsk behandling kan bestå av lokalbehandling i form av ögondroppar och ibland tabletter eller intravenöst dropp.

Exempel på sjukdomstillstånd som kräver ögonkirurgi är katarakt (grå starr), då linsen i ögat byts ut, felväxande ögonhår eller djupa sår som perforerar hornhinnan. 

Oavsett vilken typ av behandling som ges behöver hunden i de allra flesta fall komma på ett eller flera återbesök för att kontrollera att ögat läker som det ska.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.