Ögonlysning hund

Vid en ögonlysning undersöks ögonen för att upptäcka tecken på ärftliga ögonsjukdomar. Detta är en viktig undersökning för att undvika att hundar för ärftliga sjukdomar vidare.

Vad innebär ögonlysning?

Ögonlysning är en undersökning som görs för att ta reda på om hunden har tecken på ärftlig ögonsjukdom. Undersökningen utförs av en auktoriserad ögonlysare, det vill säga en veterinär som har genomgått en specifik utbildning och examination för att bedöma ärftliga ögonsjukdomar på hund och katt.

Varför görs ögonlysning på hund?

Inom flera hundraser förekommer olika ögonsjukdomar som har en ärftlig bakgrund. Ögonlysning görs oftast som en del av ett hälsoprogram för att inte hundar i avel ska föra ögonsjukdomen vidare. För vissa tillstånd finns det även möjlighet att göra DNA-testning.

När görs ögonlysning på hund?

Olika rekommendationer för ögonlysning finns för olika raser. Kontakta aktuell rasklubb för mer information.

Vilka sjukdomar kan upptäckas vid en ögonlysning?

Vid ögonlysning kan ett flertal olika förändringar i ögat upptäckas. Några exempel är progressiv retinal atrofi (PRA), retinal dysplasi, persisterande pupillmembran (PPM) och Collie Eya Anomaly (CEA).

Inför ögonlysningen

En hund som ska ögonlysas behöver vara ID-märkt. Tänk på att ta med dig hundens stamtavla till ögonlysningen. Om hunden har blivit ögonlyst tidigare är det bra om du också har med dig ögonlysningsintyget från den föregående undersökningen.

Vid besöket skrivs hundens och ägarens uppgifter in i ett intyg, som undertecknas. Genom underskriften godkänner djurägaren att ögonlysningsresultatet blir offentligt. Djuret måste vara ID-märkt för att undersökningsresultatet ska vara giltigt.

Hur går ögonlysning hund till?

Före undersökningen droppas ett pupillvidgande medel i hundens ögon. Detta görs för att ögats inre delar ska kunna undersökas. Det tar ungefär 20 minuter för pupillen att vidga sig och sedan kvarstår effekten i omkring 2 timmar innan pupillen kan dra ihop sig normalt igen. Ögondropparna är inte obehagliga för hunden, däremot är ögat ljuskänsligt när pupillen är vidgad. Därför är det bra att låta hunden undvika starkt solljus eller stark belysning i ett par timmar efter undersökningen.

Undersökningen utförs i ett rum som är mörklagt. Veterinären tittar på ögonbotten, linsen, hornhinnan och ögonlocken med olika instrument. Undersökningen gör inte ont och brukar vanligtvis gå snabbt.

Efter undersökningen fyller veterinären i intyget och meddelar om hunden är fri från ärftliga sjukdomar eller inte. Om det finns förändringar anger veterinären hur ärftligheten ska bedömas. I vissa fall kan en diagnos inte ställas vid undersökningstillfället utan behöver följas upp av ytterligare undersökningar efter en tid som anges av veterinären.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.