Kaninpest/myxomatos

Kaninpest som också kallas myxomatos drabbar både tama och vilda kaniner. Tyvärr finns det ingen behandling och avlivning rekommenderas för att skona från en obehaglig död. Som tur är finns det möjlighet att vaccinera mot sjukdomen.

Virussjukdom

Kaninpest orsakas av ett virus i gruppen av Leporipoxvirus och smittar enbart kaniner. Det finns olika stammar av viruset och de kan ha olika dödlighet. Sjukdomen ligger på SVA’s lista av anmälningspliktiga sjukdomar, då den kan ha 100 % dödlighet i en grupp. Även om du inte åker in till en klinik med din kanin, kontakta därför gärna en veterinär som kan ta ställning till om det ska inrapporteras till SVA. Sjukdomen förekommer oftast i södra Sverige och uppträder året runt. Även kaniner i resten av Sverige kan dock drabbas, till exempel under en resa.

Smitta

Myxomatos smittar via kontakt med sekret från smittade kaniner, även om dessa ännu inte visar symtom. Smitta överförs även från människor som har varit i kontakt med smittade kaniner via kläder, burar, redskap eller genom att låta en kanin vara utanför där en smittad kanin har uppehållit sig. Kaniner smittas även via infekterat gräs och växter. Stickande småkryp som myggor, loppor, kvalster och stickflugor kan också sprida smittan och därför kan kaniner som endast bor inomhus drabbas. Även fåglar är kända smittspridare.

Symtom

Kaniner kan börja visa symtom 3-5 dagar efter de smittats men det kan också gå upp till 14 dagar. De första tecknen är en kraftig ögoninfektion, ofta ses samtidigt infektion i och kring nosen. Öron och ögonlock svullnar upp och öronen börjar hänga. Även svullnader kring mun och könsöppning är vanligt. Kaniner kan endast andas genom näsan och de stora mängderna infekterat och förtjockat flöde täpper till andningshålen och kaninen kvävs. Vissa djur dör av mycket nedsatt allmäntillstånd och genom utmärgling då de slutar äta. Tillståndet anses vara mycket smärtsamt och obehagligt.

Diagnos och behandling

Diagnosen ställs oftast genom de klassiska symtomen som beskrivna ovan. För en helt säker diagnos skickas prover till ett laboratorium, tyvärr så kommer oftast svaret efter kaninen har avlidit. Det finns ingen behandling för det sjuka djuret och avlivning är det mest skonsamma för kaninen när symtomen börjar visa sig.

Vaccinering

I Sverige finns i nuläget en kombinations vaccin som skyddar mot myxomatos och kaningulsot (RHD). Det kan ges efter 5 veckors ålder och kräver årlig revaccinering. Endast helt friska kaniner kan vaccineras. Kaninen kan kortvarigt utvisa symtom på sjukdom efter vaccinering, men dessa är förbigående. Kaniner kan smittas med myxomatos efter vaccinering, men dödligheten minskas avsevärt. Några kaniner får svullnader eller bölder på grund av detta. Kontakta då en veterinär för lokal behandling av detta.

Vilka bör vaccineras?

Då smittorisken är mycket stor rekommenderas det att alla kaniner i södra Sverige vaccineras regelbundet, gällande både inomhus- och utomhuslevande kaniner. Är man aktiv på utställningar, resor eller tävlingar med sin kanin rekommenderas alltid att man vaccinerar sin kanin.

 

Publicerat: oktober 2017. Författare: Mette Louise Halck, veterinär, AniCura Københavns Dyrehospital

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.