Kaningulsot - RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease)

Kaningulsot, även kallad RHD är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom som framför allt förekommer i södra halvan av Sverige. Den är klassad som en anmälningspliktig sjukdom i Sverige, kontakta därför din veterinär om du misstänker att din kanin har dött av RHD eller av oförklarliga orsaker.

Orsak

Kaningulsot orsakas av ett så kallat Calicivirus som finns i flera undervirus RHDV och RHDV2 (Rabbit Hemorrhagic Disease Virus). Viruset smittar framför allt kaniner, både tama och vilda. Enstaka harar har drabbats.

Smitta

Sjukdomen är mycket smittsam och överförs lätt mellan kaniner. Smitta sker via direktkontakt mellan kaninerna men även via infekterat material, till exempel avföring, blod, saliv och urin. Smitta överförs även från människor som har varit i kontakt med smittade kaniner via kläder, burar, redskap eller genom att låta en kanin vara utanför där en smittad kanin har uppehållit sig. Kaniner smittas även via infekterat gräs och växter. Stickande småkryp som myggor, loppor, kvalster och stickflugor kan också sprida smittan och därför kan kaniner som endast bor inomhus drabbas. I Sverige ses utbrotten därför mest under vår och sommar, då insekterna är aktiva. Viruset är mycket starkt och överlever länge i miljön. Smittan har bekräftats i södra halvan av Sverige.

Symtom

Det är någon skillnad på sjukdomsförloppet allt efter vilket virus kaninen har drabbats av. Ofta ses plötsliga dödsfall utan föregående symtom. Det kan också ses blodiga sekret eller skum från näshålan. Hos levande kaniner kan ses andningsbesvär på grund av akuta blödningar i lungorna, neurologiska störningar men inte minst en gulfärgning av kaninens slemhinnor och hud på grund av leversvikt. Där av kommer namnet kaningulsot. Ofta har de feber i sjukdomsförloppet som kan vara från ett par timmar upp till ett par veckor. Vissa kaniner kan dock överleva sjukdomen, särskilt de helt unga djuren. Detta och förloppet av sjukdomen beror förmodligen på skillnader i typen av virus de drabbats av. Diagnosen ställs genom kliniska fynd samt obduktion av kaninen.

Smittskydd

Friska kaniner bör alltid isoleras från sjuka och alla kaniner i hushållet bör isoleras från andra kaniner. Kläder, skor, handskar och utrustning bör bytas mellan besök i de olika kaningrupperna och foder, foderskålar och annan inredning bör inte flyttas dem emellan. Virus överlever lång tid i miljön. Efter sjukdom måste kaninens omgivningar och miljö därför saneras noggrant och effektivt.

Döda kaniner som misstänks ha dött av kaningulsot får enligt Jordbruksverket grävas ner, men kommunen kan ha lokala föreskrifter, så kontrollera alltid med den aktuella kommunen innan nedgrävning sker (källa: SVA 2017-10-05).

Vaccinering

Numera finns det kombinationsvacciner tillgängliga mot båda typer av virus. Vaccinering bör helst ske på senvintern eller i god tid innan förflyttningar som innebär direkt eller indirekt kontakt med andra kaniner. Detta kan till exempel vara utställningar, tävlingar, semester osv. Ska du ta in en ny kanin i hushållet bör den vara vaccinerad på förhand. Det tar minst 10-14 dagar efter vaccinering innan kaninen har uppnått skydd. Vaccinera därför i god tid.

Veterinärkliniken kan – särskilt vid utbrott – ha regler för hantering av kaniner på kliniken. Vid utbrott är det vanligt att man inte får ta in kaninen på kliniken utan vaccineringen sker i djurägarens bil.

 

Publicerat: oktober 2017. Författare: Mette Louise Halck, veterinär, AniCura Københavns Dyrehospital 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.