Höftledsbyte

Våra sällskapsdjur kan precis som människor drabbas av kronisk smärta och problem från höftlederna. En del av dessa hundar och katter kan vara hjälpta av att få en höftledsprotes.

Orsakerna till höftledsbesvär är många och varierande, men vanligast är att djuret har så kallad höftledsdysplasi och/eller drabbas av artrosförändringar. Andra möjliga orsaker är till exempel felläkta benbrott i höftleden eller utvecklingsrelaterade sjukdomar.

Behandlingsalternativ

Hos hundar och katter med milda till måttliga besvär ses ofta god effekt av behandling med smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel i kombination med fysioterapi. Vid fysioterapi bygger man, under handledning av en sjukgymnast, upp en stabil muskelkorsett i bakkroppen så att de smärtande höftlederna avlastas. Behandlingen bör kombineras med en anpassning av djurets levnadsstil och undvikande av alltför intensiv aktivitet för bästa resultat. En viktig faktor som lätt förbises är att djuret ska hållas slankt – övervikt är en vanlig anledning till onödig ledsmärta och ledslitage.

Vilka patienter kan ha glädje av en höftledsprotes?

I de fall smärtan inte kan hanteras på ett tillfredsställande sätt med ovanstående behandling, eller om man upplever att djuret blir onödigt hämmat i sin levnadsföring, finns det idag kirurgiska lösningar att tillgå. Precis som hos människor kan man byta ut den trasiga eller slitna höftleden mot en ny, en protes. Höftledsproteskirurgi har utförts på hund i över 30 år och på katt i knappt 10 år. Det finns protesstorlekar för allt från St Bernhardshundar till chihuahuor, och alla raser och storlekar kan opereras. Ingreppet har i regel ett mycket gott utfall och ger patienten ett rörligt och smärtfritt liv.

I många fall har de hundar och katter, för vilka höftledsproteskirurgi kan vara aktuellt, dubbelsidiga förändringar, dvs båda höftlederna är sjukligt förändrade. Ofta kan det räcka att byta den höftled som utgör störst problem för djuret, men ibland måste man operera även den andra sidan. Vanligtvis håller en höftledsprotes på en hund eller en katt under resten av djurets liv.

Olika metoder

Det finns flera olika kirurgiska tekniker för höftledsbyte och precis som hos människor skiljer man på proteser som sätts fast med s k bencement och proteser som sätts fast utan bencement. En del system tillåter dessutom en kombination av dessa, utifrån behov och omständigheter. Ingreppet utförs endast av ett fåtal veterinära kirurger i hela västvärlden och ställer mycket höga krav på all inblandad personal, liksom på faciliteter och utrustning. Det är viktigt att kirurgen och övriga teamet regelbundet utför ingreppen för att upprätthålla den kompetens som är nödvändig.

Eftervård

Efter genomgången proteskirurgi väntar ca 4 månaders konvalescens. Den första tiden råder strikta restriktioner för bland annat hundens aktivitetsnivå, vilket kan ställa vissa krav på djurägaren. Med tiden lättas gradvis restriktionerna och när ungefär 6 månader gått efter ingreppet lever djuret helt som vanligt igen. Rehabiliteringsträning och fysioterapi är en viktig del av eftervården, och ungefär en månad efter operationen inleds fysioterapi i form av exempelvis vattenträning.

I dagsläget varierar det mellan olika försäkringsbolag och olika försäkringar huruvida höftledsprotesoperationer och eftervård ersätts eller ej.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.