Kattens dräktighet

Katters fertilitet styrs av ljuset. När dagslängden ökar reagerar kattens hormonella system och katten börjar löpa. Under årets mörkare del går de allra flesta katter in en vilofas och slutar löpa under ett antal månader.

Hos katter är det oftast parningen som stimulerar honan till ägglossning. Om katten inte paras tillbakabildas äggblåsorna och katten kommer i löp igen efter ca 2-3 veckor. Om katten har parats utan att parningen resulterat i en dräktighet går honan in i skendräktighet vilken varar ca 6 veckor. Om parningen istället är fruktsam inleds en dräktighet som varar ca 63 dagar. Ofta krävs det flera parningar för att ägglossning ska ske så det kan vara svårt att veta exakt när hon blev befruktad. 

Dräktigheten

Ibland kan man relativt tidigt se på honans spenar att hon är dräktig – de blir rödrosa och framträdande ett par veckor in i dräktigheten. Efter ytterligare någon vecka kan veterinären ofta genom att känna på magen avgöra att katten är dräktig. Det säkraste sättet att fastställa dräktighet är genom en ultraljudsundersökning vilket görs från ca dag 28. Det är möjligt att se en dräktighet tidigare än så, men eftersom det är svårt att veta exakt när honan blev befruktad är det säkrare att vänta till dag 28. Efter ca 45 dagar syns kattungarna även vid en röntgenundersökning. Under dräktigheten ökar kattens vikt med ungefär 40%. Det ökade energibehovet hos katten ställer specifika krav på utfodringen. Rådgör med veterinär om vilket foder som är lämpligt för din dräktiga katt.

Förlossningen

I de allra flesta fall förlöper förlossningen komplikationsfritt. Förlossningen börjar med öppningsstadiet. Under detta stadium öppnas livmoderhalsen så att fostren kan passera. Katten har sammandragningar men de syns inte utanpå kroppen. Ofta är katten lite orolig, bäddar frekvent och slickar sig mot könsöppningen. Efter öppningsstadiet följer utdrivningsstadiet, den del av förlossningen då kattungarna föds fram. Hur lång tid detta tar beror på flera faktorer, däribland antalet kattungar. Tiden mellan varje kattunges födsel varierar vanligen mellan tio minuter och en timme. Ibland gör katthonan ett uppehåll i förlossningsarbetet, trots att det finns kattungar kvar i livmodern. Det kan vara helt normalt men för att säkerställa att det inte föreligger någon komplikation bör du kontakta veterinär för rådgivning om förlossningsarbetet upphör och du misstänker att det finns kattungar kvar.

Kattungar föds med huvudet eller bakdelen först – båda är normalt. Moderkakan föds antingen fram tillsammans med kattungen eller så kommer den ut en kort stund efter att kattungen fötts. Kattmamman tar vanligen väl hand om sina ungar redan från start. Hon ser till att få bort fosterhinnorna och slickar ungen ren. Ungarna diar normalt inom ca 30 min.

Förlossningskomplikationer ses vid ca 5 % av kattfödslarna. Det är vanligare hos raskatter än hos huskatter. Hos den absoluta majoriteten av katterna som undersöks av veterinär pga. förlossningskomplikation blir resultatet kejsarsnitt eftersom medicinsk behandling sällan är framgångsrikt.

När bör veterinär uppsökas?

Det kan vara svårt att avgöra om en förlossning förlöper normalt eller ej. Några tecken på att det kan föreligga en komplikation är följande:

  • Katten har gått dräktig mer än 69 dagar efter parning utan att förlossningen kommer igång
  • Katten har svaga oregelbundna krystvärkar i mer än 2 timmar utan att någon kattunge föds fram
  • Katten har ihållande krystvärkar i mer än 20 minuter utan resultat
  • Förlossningsarbetet upphör trots att det finns/misstänks finnas kattungar kvar
  • Honan har kraftigt blodiga eller illaluktande flytningar
  • Honans allmäntillstånd är påverkat

I dessa fall ska du kontakta veterinär för rådfrågning. Du kan alltid börja med att kontakta våra veterinärer i appen som ett första steg.

Komplikationer efter förlossningen

När förlossningen väl är avslutad brukar lugnet sänka sig och kattmamman har fullt upp med att ta hand om sina ungar. Hon är ofta extra hungrig efter det hårda arbetet med att föda fram ungarna. En del katter kan vara stressade initialt och ha svårt att förstå sin uppgift. Då är det viktigt att du som ägare håller dig lugn och finns tillhands för henne och ungarna. 

Den närmaste tiden efter förlossningen föreligger risk för komplikation i form av infektion i livmodern. Risken är högre om samtliga moderkakor inte kommit ut. Men att en moderkaka inte kommit ut är inte detsamma som att det kommer att uppstå en infektion. Många gånger kommer moderkakan ut i sin helhet under det närmaste dygnet, ofta uppmärksammar man inte det eftersom honan äter upp den. Om honan får feber, nedsatt allmäntillstånd eller illaluktande flytningar är det tecken på att hon kan ha drabbats av en infektion i livmodern och hon behöver då undersökas av veterinär utan dröjsmål. Ofta är medicinsk behandling effektiv för att bota infektionen men i vissa fall är den så pass allvarlig att livmodern måste opereras bort.

En annan möjlig komplikation efter förlossningen är mjölkstockning eller infektion i juvret. Dessa kan ha ett likartat utseende med svullna, ömmande juver och feber. En mjölkstockning går oftast över om kattungarna tillåts dia ordentligt, men ibland har honan så ont att hon inte låter dem dia. Infektion i juvret måste undersökas och behandlas av veterinär. Om du misstänker att din katt har drabbats av mjölkstockning eller juverinfektion, ta kontakt med veterinär.

Relaterade produkter från vår webshop

Klicka på produkten för att komma till shoppen!

NursingKit120-ml_1_7_11.png Specific-20FPD_1_7_27.png

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.