Dräktighetsundersökning

Dräktighet kan säkerhetsställas med hjälp av ultraljud som vanligtvis utförs tidigast 28 dagar efter parning.

Fosterdiagnostik med ultraljud

Det säkraste sättet att på ett relativt tidigt stadium fastställa en dräktighet är genom ultraljudsundersökning. Detta utförs vanligen från dag 28 i dräktigheten. Det är möjligt att se en dräktighet tidigare än så, men eftersom det är svårt att veta exakt datum för när honan blev befruktad är det säkrare att vänta till dag 28. Det är svårt att få en tillförlitlig uppfattning om antalet foster vid en ultraljudsundersökning. Det beror på att det inte går att få en bild av alla foster samtidigt och därför kan samma foster räknas flera gånger. Av detta skäl avstår veterinären från att räkna antalet foster vid ultraljudsundersökningen, däremot brukar det gå att uttala sig om det förväntas bli en stor eller liten kull. Det händer också att foster resorberas så här pass tidigt i dräktigheten, så foster som setts på ultraljud resulterar inte alltid i en levande valp/kattunge.

Ultraljudsundersökning är helt ofarligt för såväl tiken/katthonan som fostren.

Fosterdiagnostik med röntgen

Det är möjligt att fastställa en dräktighet även med hjälp av en röntgenundersökning. Denna kan utföras efter ca 45-50 dagars dräktighet, då fostrens skelett har börjat mineraliseras (förkalkas). Innan mineraliseringen sker går det inte att se fostren vid en röntgenundersökning. Vid en röntgenundersökning i sen dräktighet är det möjligt att räkna antalet foster. Om det är en dräktighet med ett mycket stort antal foster kan det vara svårt att fastställa exakt antal, eftersom foster kan överlappa varandra på bilden.

Vid en röntgenundersökning utsätts tiken/katthonan och fostren för röntgenstrålning, men det är osannolikt att det skulle påverka dem negativt på något sätt.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.