Katt som druckit glykol

Etylenglykol finns i bland annat kylarvätska, låsoljor och bromsvätska. Vid förtäring bryts etylenglykolet ner i kroppen och nedbrytningsprodukterna är mycket giftiga. Idag är det vanligare att använda propylenglykol i kylarvätska, vilket inte medför samma risk för förgiftning.

Det är inte relativt ovanligt med etylenglykolförgiftning hos katt. Oftast handlar det om att katten har fått etylenglykol i pälsen och får i sig detta genom att slicka sig ren. En katt riskerar att dö av så lite som 1,5 ml etylenglykol/kilo kroppsvikt.

I kroppen bryts etylenglykolen ner till olika nedbrytningsprodukter som är skadliga för njurarna, men även för hjärtat och nervsystemet. Nedbrytningen hanteras av enzymet alkoholdehydrogenas.

Symtom

Symtomen kan skilja sig åt mellan individer och beroende på hur stor mängd katten fått i sig. Vanligtvis har förgiftningen följande symtom:

30 minuter till 24 timmar efter intag ses kräkning, illamående, trötthet, vinglighet, flämtande, ökad törst och urinering, samt i vissa fall kramper.

Efter 24 timmar kan njurarnas funktion vara helt utslagen, med symtom som kraftigt nedsatt allmäntillstånd, upphörd urinproduktion, kramper, koma och dödsfall.

Diagnos

Diagnosen kan vara svår att ställa i tidigt skede om inte djurägaren vet med sig att katten kan ha fått i sig etylenglykol. Ibland kan rester av vätskan ses i pälsen eller på kattens trampdynor. Kalciumoxalatkristaller i urinen är ett typiskt fynd vid etylenglykolförgiftning. Kristallerna kan påvisas i urinprov ca 6 timmar efter förgiftningstillfället.

Blodproverna kan se normala ut de första timmarna efter intag men ganska snart uppstår förändringar i kroppens syrabasbalans samt påverkan på kroppssalter. Om förgiftningen fortgår obehandlad utvecklar katten en akut njursvikt med kraftig påverkan på njurvärdena.

Behandling

I ett mycket tidigt skede kan man försöka att få katten att kräkas med hjälp av läkemedel. Detta är dock olämpligt om katten redan uppvisar förgiftningssymptom. Även om katten har kräkts upp en del av vätskan så ges fortsatt behandling eftersom den dos som krävs för att orsaka svår förgiftning är så pass låg.

Katten får dels understödjande behandling i form av dropp och dels en behandling som är avsedd att blockera det enzym som bryter ner etylenglykolen i de olika giftiga substanserna, så att det istället utsöndras från kroppen i oförändrad form. Oftast innebär detta att alkohol (etanol) tillförs via intravenöst dropp. Katten behöver vara inskriven på djursjukhus flera dagar för behandling.

Prognos

Prognosen beror på hur svår förgiftningen är och hur snabbt rätt behandling sätts in. Katter som överlever den akuta krisen kan få kroniska skador på njurarna.

Förebyggande

Undvik att ha kylarvätska innehållande etylenglykol hemma och välj om möjligt propylenglykol istället. Om etylenglykol spills ut bör den omgående torkas upp! Mängden kylarvätska som orsakar dödlig skada är mycket liten!

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.