Råttgiftsförgiftning hos katt

Rått- och musgifter innehåller vanligtvis ämnen som förhindrar blodets förmåga att levra sig. Det finns numera även ett ämne som orsakar neurologiska symtom.

Om man misstänker att katten fått i sig rått- eller musgift bör man uppsöka veterinär snarast.

Katter är mindre benägna än hundar att äta bete eller kadaver av döda gnagare, så de drabbas mer sällan av förgiftning med rått- eller musgift. Det är främst katter som äter mycket gnagare som riskerar att bli förgiftade, eftersom de traditionella medlen har störst effekt om djuret förtär flera doser. I en del fall löper dock katten risk att insjukna efter en eller några få doser, nämligen om den verksamma substansen är alfakloralos (som orsakar neurologiska symtom) eller nya generationens antikoagulantia.

Symtom

Rått- och musgift innehåller vanligtvis antikoagulerande medel. Medlen verkar genom att orsaka inre blödningar, till följd av att blodet förlorar sin förmåga att levra sig. Symtom på förgiftning med antikoagulantia kommer ofta några dagar efter intaget. Katten får bleka slemhinnor till följd av inre blödningar, blodig kräkning och diarré, buksmärtor, eventuellt hälta pga blödning in i en led, samt blåmärken.

Vid förgiftning med alfakloralos ses medvetslöshet, rubbad hjärtrytm och neurologiska symtom. Alfakloralos används framför allt i musgift.

Diagnos

Säker diagnos ställs genom att råttgift påvisas i blod- eller urinprov. En sådan analys tar dock flera dagar och behandling sätts in redan vid misstanke om råttgiftsförgiftning, dvs om katten tros ha förtärt rått- eller musgift eller om den har fått blödningstendens.

Behandling

Om katten snabbt kommer till veterinär efter att den har ätit giftet kan man försöka utlösa kräkning genom att ge den en injektion. Medicinskt kol ges också.

OBS - Vi rekommenderar inte att man i hemmet försöker framkalla kräkning med salt då detta kan leda till saltförgiftning hos katten.

Behandling vid förgiftning med antikoagulantia består i att ge K-vitamininjektioner och K-vitamintabletter för att återställa koaguleringsförmågan hos blodet. I livshotande tillstånd kan blodtransfusioner krävas. Alfakloralos saknar motgift, och till dessa patienter ges understödjande och symtomatisk behandling.

Prognos

Om rätt behandling sätts in i tid kan katten tillfriskna helt utan kvarstående men.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.