Förstoppning hos katt

Katter kan precis som vi människor bli förstoppade, vilket innebär att avföring ansamlas i tarmen och inte kan passera ut.

När en katt går upprepade gånger på lådan utan resultat kan förstoppning vara orsaken. OBS att liknande symtom ses vid det akuta och potentiellt livshotande tillståndet urinstopp! Därför är det av största vikt att du säkerställer att din katt kan kissa om du misstänker att den är förstoppad.

Orsak

Det finns många tänkbara orsaker till förstoppning. Ryggproblem kan orsaka smärta då katten ska bajsa och göra att katten undviker eller får svårt att bajsa. Avföringen blir då kvar längre i tarmen vilket gör den torr, hård och svår att få ut. Vid uttorkningstillstånd tas en ökad mängd vätska upp via tarmen vilket leder till att avföringen blir hård och får svårare att passera ut genom tarmen. Andra bidragande orsaker kan vara för lite motion eller att kattlådan inte är tillräckligt rengjord så att katten drar sig för att använda den och det går för långt tid mellan avföringstillfällena. Förstoppning kan även uppkomma till följd av förändringar i tarmen, t ex tumörer, eller neurologiska sjukdomar. Hos äldre katter är nedsatt njurfunktion en vanlig orsak till hård avföring och förstoppning.

Det förekommer även att katten har fått i sig ett främmande föremål, t ex en leksak, som fastnat i tarmen och hindrar avföringen från att passera. Dock är kräkningar betydligt vanligare än svårighet att bajsa vid främmande föremål i tarmen. Är katten långhårig och slickar i sig mycket hår kan en hårboll bildas i magtarmkanalen. Dessa kräks vanligen upp eller passerar ut genom tarmen, men ibland kan de fastna och orsaka förstoppning.

Hos katter finns en risk för återfall med upprepade förstoppningar. Dessa fall kan vara besvärliga att få bukt med och kräver noggrann utredning för att ta reda på bakomliggande orsak samt hitta en utfodrings- och behandlingsregim som förebygger återfall.

Symptom

 • Utebliven avföring - katten kan sitta och krysta länge utan att det kommer någon avföring alternativt att det endast kommer en liten mängd
 • Spänd buk och/eller smärta från buken
 • Nedsatt allmäntillstånd

Behandling hemma

Om katten är pigg och mår bra i övrigt, och det inte finns någon misstanke om allvarlig bakomliggande orsak, kan man som djurägare prova att ge lite messmör vilket verkar lätt laxerande på tarmen och kan hjälpa avföringen att passera. Se till att katten får i sig mycket vätska vilket underlättar tarmpassagen. Om katten äter våtfoder/burkmat är det bra att endast utfodra med detta tills förstoppningen är löst. Försök stimulera din katt till att dricka mer, du kan t ex erbjuda fler kärl att dricka ifrån, en vattenfontän eller låta katten dricka från en kran – många katter tycker om att dricka från rinnande vatten.

Motion stimulerar tarmmotoriken så försök få katten att röra sig mer. Du kan till exempel använda en laserpekare om katten tycker att det är roligt.

När kontaktas veterinär?

 • Om kattens allmäntillstånd är nedsatt
 • Vid misstanke att katten fått i sig något främmande föremål, t ex leksak eller garn
 • Om katten inte kissat (då kan det istället röra sig om ett urinstopp vilket är ett allvarligt tillstånd!)
 • Vid blod i avföringen
 • Om stoppet inte är löst inom ett par dagar trots behandling hemma

Behandling

Veterinären utför först en allmän klinisk undersökning med särskilt fokus på allmäntillståndet, kattens vätskestatus och bukorganen. Hos katt är det ofta möjligt att känna förstoppningen med händerna, men om katten är överviktig kan det ibland vara svårt och då kompletteras ofta den kliniska undersökningen med en röntgenundersökning av buken.

När främmande kropp uteslutits försöker man i regel lösa upp stoppet medicinskt. Behandlingen kan bestå av dropp, smärtlindring, tarmmotorikbefrämjande preparat och eventuellt laxerande läkemedel och lavemang. Om behandlingen inte är effektiv behöver katten sövas för att förstoppningen ska kunna lösas med ett vattenlavemang. Ibland är förstoppningen så pass omfattande att flera narkoser och lavemang behöver utföras. Ofta kontrolleras buken med en uppföljande röntgenundersökningen för att säkerställa att förstoppningen är löst.

Går det att förebygga förstoppning?

Eftersom det hos katt är relativt vanligt att det finns en bakomliggande orsak till förstoppning så behöver individuella hänsyn tas i rekommendationen för hur återkommande förstoppning kan förebyggas. Men det finns ändå några saker man som kattägare kan tänka på:

 • Vätska – hjälper till att lösa upp avföringen samt att ”smörja” tarmen. Det är därför viktigt att katten dricker ordentligt. Se till att det alltid finns tillgång till rent och friskt vatten.
 • Motion – viktigt för att stimulera tarmmotoriken.
 • Håll rent i kattlådan så att katten inte drar sig för att använda den

Relaterade produkter från vår webshop

Klicka på produkterna för att komma till shoppen!

Fibre-response-t--r-kat_7_9.png Pro-Fibre-20hund_7_9.jpg

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.