Fluglarver och fluglarvsangrepp på katt

Fluglarvsangrepp är vanligt på sommaren. Flugor lägger sina ägg i varma, fuktiga miljöer där de utvecklas till larver inom två till fem dagar om inte äggplatsen torkar.


Fluglarver kan ibland förväxlas med invärtes mag-tarmparasiter. Fluglarver kommer inte från tarmen utan uppstår från flugägg.

Orsak

Orsaken till fluglarvsangrepp kan vara att katten har sår, fram för allt om katten skadat sig och såren inte behandlats. Hudinfektion och angrepp på hud och muskulatur kan snabbt bli följden.

Annan orsak till fluglarvsangrepp kan vara om katten har diarré. Pälsen blir kladdig och fuktig, och om inte området sköljs och torkas rent bildas en gynnsam miljö för äggen som inom ett par dygn blir larver.

Symtom

Vid fluglarvsangrepp är katternas allmäntillstånd ofta påverkat, och eftersom maskarna äter av vävnad gör det vanligtvis också ont. Vita larver som är ca ½- 1 cm långa upptäcks vanligtvis i stora mängder.

Vad kan man göra själv?

Vid diarré är det viktigt att katten tvättas rent och torkas ordentligt för att miljön ska bli ogynnsam för fluglarver. På katter med lång och tät päls måste ibland pälsen rakas bort för att området ska kunna hållas torrt. Kontrollera gärna sår och bakdel dagligen. Om katten har diarré kan dietråd för katt tillämpas.

När bör veterinär uppsökas?

Vid synliga fluglarver bör veterinär alltid uppsökas.

Behandling

Bekämpning av fluglarver är svårt. Angreppet ser ofta lindrigare ut än vad det är och ibland är katten även påverkad invärtes. Området rakas noggrant och tvättas med antibakteriellt schampo eller sårvårdslösning. Alla synliga fluglarver tas bort. Katten kan behöva behandlas med smärtlindrande preparat. Eftersom ägg kan kläckas efter rengöring sätts katten ofta på antiparasitär behandling. Eftervården i hemmet brukar bli relativt omfattande med daglig grundlig sårvård.

Samtidigt som katten behandlas för fluglarver måste den underliggande orsaken behandlas annars är risken för återfall av fluglarver stor. I allvarligare fall kan avlivning rekommenderas då behandlingen är svår och orsakar mycket lidande.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.