Nässelutslag (urtikaria) hos hund

Nässelutslag eller nässelfeber (urtikaria) yttrar sig som hastigt uppkomna knottror och svullnader i huden. I ovanliga fall kan tillståndet utvecklas till livshotande anafylaktisk chock.

Nässelutslag är en form av allergisk reaktion på något hunden har förtärt eller andats in. Nässelutslag kan också utlösas av bland annat geting- eller bistick, läkemedel, kemikalier och vissa växter. Utslagen uppkommer ofta inom några minuter till någon timme efter att hunden exponerats för ett allergiframkallande ämne, men ibland upp till ett dygn senare.

Symtom

Nässelutslagen kan observeras som knottror eller upphöjningar i huden, inte sällan i huvud- nackregionen, varifrån de kan spridas till större hudområden. Upphöjningarna kan vara från några millimeter i diameter till större, sammanhängande områden med svullnad. Många hundar har klåda som hos en del kan vara kraftig.

Kraftig generell svullnad i hud och underhud kallas angioödem, vilket även det brukar ses i ansiktet. Allvarligare fall kan leda till att andningsvägarna svullnar igen och hunden får svårt att andas, och det är viktigt att en hund med begynnande ansiktssvullnad snabbt kommer till veterinär.

Vid anafylaktisk chock får hunden även ett kraftigt blodtrycksfall och måste snarast komma under behandling. Läs mer om anafylaktisk chock här.

Lindriga fall av urtikaria går över av sig själva efter några timmar, men kan återkomma om hunden återigen exponeras för det ämne som framkallat urtikarian. En hund med urtikaria bör undersökas av veterinär.

Diagnos

Veterinären kan ställa diagnos utifrån typiska hudsymtom samt med vägledning av djurägarens uppgifter om eventuella allergiframkallande ämnen som hunden utsatts för.

Behandling

Behandlingen syftar till att dels häva den allergiska reaktionen, dels identifiera och avlägsna det ämne som utlöst reaktionen. Hunden får kortison och ofta även antihistamin, och i allvarligare fall adrenalin.

Prognos

Prognosen avgörs av hur kraftiga symtom hunden har och av att den får lämplig behandling i tid. Angioödem med andningspåverkan kan i allvarliga fall leda till dödsfall, men de flesta hundar med urtikaria brukar återhämta sig bra. Nässelutslagen kan dock återkomma om hunden på nytt exponeras för det allergiframkallande ämnet. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.