P-piller till katt

P-piller kan ges till honkatter i syfte att förhindra löp och oönskad dräktighet under en kortare period. På grund av risken för allvarliga biverkningar bör P-piller endast användas till avelskatter under korta perioder. Det ska inte ses som ett alternativ till kastrering för katter som inte är tänkta för avel.

Vad är P-piller till katt?

Det finns ett P-piller som är avsett för katter. Pillret innehåller en progesteronliknande substans som motverkar att katten får ägglossning. Hon hamnar då i ett tillstånd av falsk dräktighet och kommer inte i löp. Pillret ges i munnen 1 gång/vecka.

När kan P-piller för katter vara användbart?

Enligt svensk lagstiftning är kattägare skyldiga att se till att deras katter inte kan föröka sig okontrollerat och P-piller är en av flera metoder för att förhindra att katten blir dräktig. Eftersom långvarig användning av P-piller är förenat med risker för kattens hälsa är det inte lämpligt att ge P-piller till katter som inte är tänkta att gå i avel. Dessa katter bör istället kastreras. Däremot kan P-piller användas under en kortare period till avelshonor, eller för att tillfälligt motverka ägglossning och löpbeteende i väntan på att en katt ska kastreras.

P-piller ska inte ges till katter som inte har blivit könsmogna, dräktiga katter eller katter som ger di. Det får enbart användas till katter som är fullt friska.

Kan P-piller användas för att avbryta löp hos katt?

Rekommendationen är att inleda behandlingen 5 dagar före förväntat löp. Det går att använda P-piller för att avbryta löp hos katt, men detta är förknippat med en ännu större risk för sjukliga förändringar i livmodern. Därför är det inte rekommenderat att avbryta mer än ett löp med hjälp av P-piller.

Nackdelar med P-piller till katt

P-piller är ett receptbelagt hormonpreparat som liknar hormonet progesteron (en sorts dräktighetshormon), men effekten är betydligt kraftigare. En katt som får P-piller en längre tid har en ökad risk för livmoderinflammation, ökad risk för juvertumörer samt en något ökad risk för diabetes mellitus (sockersjuka). För en katt som inte ska gå i avel är kastrering ett betydligt bättre alternativ.

För att p-piller ska motverka dräktighet krävs att det ges regelbundet enligt förskrivet intervall och att katten verkligen får i sig tabletten. Hos utekatter kan detta vara en utmaning, i synnerhet om de inte kommer hem regelbundet.

Hur gör jag för att få tag i P-piller till min katt?

P-piller till katt är receptbelagda. Rutinerna för receptförskrivning kan variera, bland annat beroende på hur väl veterinären känner till din djurhållning och din katt, samt vilka rutiner som gäller på den enskilda kliniken. Du kan bli ombedd att ta katten till veterinären för undersökning, för att säkerställa att den är fullt frisk.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.