Kirurgi i hud och juver katt

De vanligaste orsakerna till att en katt opereras i huden är att den har fått en bitskada eller en ”knöl” (nybildning eller annan förändring) i huden.

Kirurgi vid ytliga bitskador och bölder

När katter är i slagsmål finns stor risk för infekterade sår i huden. Ofta separeras huden från den underliggande vävnaden så att en sårficka uppstår. I kombination med munbakterier från bettet finns stor risk för att en böld eller mjukdelsinfektion ska utvecklas och det kan bli nödvändigt att åtgärda bitskadan eller bölden kirurgiskt. Detta görs genom att bölden öppnas upp och spolas ren, och en dränslang anläggs i sårfickan som hjälper till att hålla såren öppna så att var och sårvätska kan tömmas ut. Även efter att dränslangen tagits bort efter några dagar måste såren hållas öppna, så att skadan kan läka inifrån utan att en ny böld uppstår.

Om bitskadorna är djupa, som t ex när en större hund bitit en katt, blir det kirurgiska ingreppet större och kan innefatta t ex bukhåla eller muskulatur.

Kirurgi vid hudnybildningar

Avlägsnande av knölar i huden är ofta både en del av utredningen och behandlingen. Vanligtvis har knölen först undersökts och analyserats med hjälp av cytologisk undersökning så att kirurgen har en uppfattning om ifall det är en misstänkt elakartad tumör som måste tas bort med större marginaler. Beroende på vilken typ av hudförändring det rör sig om och hur stor den är kan man operera bort den i sin helhet eller ta ut en biopsi (vävnadsprov). Den bortopererade vävnaden skickas till laboratorium för analys.

Operation av juvertumör

Katter med juvertumör kan opereras, hos detta djurslag är tumörerna ofta elakartade och risken för att de ska återkomma eller att de redan har spritt sig är större än vad den är för hundar. Katter som fått juvertumör till följd av p-piller bör inte ges p-piller utan hellre kastreras.

Operation av analkörtel

En särskild typ av operation i huden är avlägsnande av analkörtel hos patienter med återkommande och svåra problem med analsäcksinflammation. Operationen kräver särskild försiktighet eftersom analkörtlarna sitter i anslutning till ändtarmsöppningen och marginalen är liten till vävnader som kan ta skada av operationen. Det rekommenderas att en pågående inflammation i analkörteln behandlas och att operationen utförs när vävnaden är frisk. Hygienen är mycket viktig vid eftervården, då området är utsatt för bakteriekontaminering. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.