Inskrivning

Om en katt behöver vård som det är svårt att ge hemma erbjuder vi möjlighet att skriva in djuret för vård över dagen eller en längre period.

Behovet av inskrivning kan uppstå exempelvis när katten behöver dropp, smärtlindring och observation efter en större operation eller i samband med en medicinsk utredning. Under vårdtiden utför vi de undersökningar och behandlingar som bedöms vara nödvändiga för den enskilda patienten. Om större åtgärder än de som är planerade från början mot förmodan skulle behövas, kontaktar vi alltid dig innan. Om tillståndet för din  katt snabbt förändras kontaktar vi dig omedelbart.

Om din katt opereras ringer vi alltid upp efter utförd operation.

Katten kan vara inskrivet över dagen eller dygnet runt. Under övernattningstiden bor din katt i en egen bur. Varje djur får individuellt anpassad kost och fri tillgång till vatten om sjukdomen så tillåter. Katter har tillgång till egen låda som vi rengör flera gånger dagligen. 

Infektionsavdelning

Infektionsavdelningen är avsedd för de av våra patienter som behandlas för misstänkta smittsamma sjukdomar, t.ex. diarré, kräkning, kattsnuva, lunginflammation eller ohyra.

Fortsatt behandling

På vardagar får du regelbundet rapport om din katts hälsotillstånd. Ansvarig veterinär eller avdelningssköterska ringer dig också för att diskutera fortsatt behandlingsplan. Om kattens tillstånd försämras eller om vi behöver sätta in större åtgärder som inte var inplanerade, kontaktar vi dig alltid innan behandlingen påbörjas.

Under helger, då en eller två veterinärer ansvarar för både inskrivna patienter och akutintag, får du rapport av joursköterskan efter morgonronden. Men om jourveterinären anser det befogat ringer han eller hon upp själv för att diskutera eventuella beslut med dig. Du kan med andra ord alltid känna dig trygg om och när ditt djur behöver övernatta hos oss.

Besök

De allra flesta patienter finner sig väl tillrätta på djursjukhus. Det kan dock förekomma tillfällen när en  katt behöver träffa sin familj och då hör vi av oss och ber husse/matte komma hit på besök. Det finns förstås också tillfällen när du som djurägare har behov av att besöka din katt, och då är du givetvis välkommen att göra det. För säkerhets skull ber vi dig att alltid kontakta oss först så att besöket sker i samförstånd med ansvarig veterinär eller sköterska.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.