Inskrivning katt

Om din katt av någon anledning behöver stanna kvar på kliniken eller djursjukhuset görs en inskrivning. Katter kan skrivas in för att genomgå en operation eller annan planerad åtgärd, eller för att vårdas som inneliggande patient på en vårdavdelning.

Vad innebär inskrivning för katt?

När en katt behöver vård som inte kan ges vid ett vanligt veterinärbesök eller i hemmet, kan den bli inskriven hos oss. Katten kan skrivas in för att genomgå en operation, en medicinsk utredning eller en behandling. En inskrivning kan vara över dagen eller en längre period.

När kan katter behöva inskrivning?

Behovet av inskrivning kan uppstå exempelvis när katten behöver dropp, smärtlindring och observation efter en större operation eller i samband med en medicinsk utredning. Under vårdtiden utför vi de undersökningar och behandlingar som bedöms vara nödvändiga för katten.

Vad händer vid en inskrivning?

När din katt ska skrivas in får ni först träffa en veterinär som gör en bedömning av kattens tillstånd och går igenom de åtgärder den ska få. Tillsammans fyller ni i inskrivningspapper, med information om bland annat kontaktuppgifter samt om katten har några särskilda behov. Djurvårdspersonalen tar sedan med sig katten i en transportbur. Om katten ska få dropp eller läkemedel in i ett blodkärl brukar man lägga en permanentkanyl (permanent venkateter) i något av benen.

Under övernattningstiden bor varje katt i ett eget, lite större utrymme. Alla patienter får individuellt anpassad kost och fri tillgång till vatten om sjukdomen så tillåter. Katten får en egen kattlåda som vi rengör flera gånger dagligen. 

Behandlingar under en inskrivning

I samband med inskrivningen upprättas en plan för den behandling och diagnostik som ska göras. Beroende på vad katten är inskriven för kan många olika åtgärder bli aktuella, exempelvis kirurgi, ultraljudsundersökning, blodprovsanalys, medicinering och vätsketillförsel.

Om det skulle behövas större åtgärder än de som är planerade från början kontaktar vi alltid dig innan. Om tillståndet för din  katt snabbt förändras kontaktar vi dig omedelbart. När din katt opereras ringer vi alltid upp efter utförd operation.

Inskrivning på infektionsavdelning

Infektionsavdelningen är avsedd för patienter som misstänks bära på smittsamma sjukdomar. Katter som har symtom som diarré, feber eller hosta brukar ofta bli inskrivna på infektionsavdelningen. Här råder strikta smittskyddsrutiner för att förhindra att smitta sprids till andra patienter.

Inskrivning på intensivvårdsavdelning

Katter som är svårt sjuka och behöver speciell behandling eller extra noggrann övervakning kan bli inskrivna för intensivvård på något av våra djursjukhus. Det kan till exempel vara katter med andningssvårigheter eller nedsatt medvetandegrad. Här kan du läsa mer om intensivvård hos AniCura.

Uppföljning under inskrivning

På vardagar får du regelbunden information om din katts hälsotillstånd. Ansvarig veterinär eller avdelningssköterska ringer dig också för att diskutera fortsatt behandlingsplan. Om kattens tillstånd försämras eller om vi behöver sätta in större åtgärder som inte var inplanerade, kontaktar vi dig alltid innan behandlingen påbörjas.

Under helger, då en eller två veterinärer ansvarar för både inskrivna patienter och akutintag, får du rapport av joursköterskan efter morgonronden. Men om jourveterinären anser det befogat ringer han eller hon upp själv för att diskutera eventuella beslut med dig.

Får jag besöka min katt medan den är inskriven?

De flesta patienter finner sig väl tillrätta på djursjukhus. En del katter kan dock behöva träffa sin familj och då hör vi av oss och ber husse/matte komma hit på besök. Det finns förstås också tillfällen när du som djurägare önskar besöka din katt, och då är du givetvis välkommen att göra det. För säkerhets skull ber vi dig att alltid kontakta oss först så att besöket sker i samförstånd med ansvarig veterinär eller sköterska.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.