ID-märkning katt

Sedan den 1 januari 2023 är det krav på ID-märkning och registrering för alla katter i Sverige. Det finns två godkända metoder för ID-märkning av katt: örontatuering och chipmärkning. Den obligatoriska registreringen görs hos Jordbruksverket. Om du vill kan du dessutom ha katten registrerad hos Sverak eller SKK.

Hur får jag min katt ID-märkt?

ID-märkning av katter görs av en veterinär eller sköterska på någon av våra kliniker eller djursjukhus. Du behöver själv göra en registrering av kattens ID-nummer och dina uppgifter hos Jordbruksverket, som för ett nationellt register över katter i Sverige. 

Kattungar ska vara märkta och registrerade senast när de fyller 4 månader. Godkända märkningsmetoder är mikrochip och örontatuering. Det går bra att märka katten både med tatuering och chip. Om katten inte ska sederas eller sövas i samband med annan åtgärd brukar vi rekommendera mikrochip. 

ID-märkning med mikrochip

De flesta katter märks idag med mikrochip. Mikrochipet injiceras med en nål under huden mellan skulderbladen. Märkningen görs av särskilt utbildad personal och katten behöver inte få lugnande medel för detta. Mikrochippet kan sedan läsas av med hjälp av en speciell chipläsare, som finns hos bland annat veterinärkliniker, djurhem och polisen.

Alla chip har ett unikt ID-nummer som ska registreras i Jordbruksverkets kattregister. Det är djurägaren själv som ansvarar för att göra registreringen hos Jordbruksverket. 

Chipmärkning kan utföras på katter från och med 6 veckors ålder.

Fördelar och nackdelar med ID-chip

Fördelen med mikrochip är att det går snabbt och enkelt att genomföra en chipmärkning på katten i vaket tillstånd. Mikrochippet finns kvar under huden på katten hela livet. 

Nackdelen med chip är att det inte går att se på katten att den är märkt. Det behövs en chipläsare för att läsa av ID-numret. 

Tatuering i örat

Ett alternativ till chipmärkning är märkning med tång, som innebär att katten får en unik kombination av siffror och bokstäver intatuerad i huden på insidan av ena örat. Innan katten tatueras måste den ha fått lugnande läkemedel (vara sederad). Ofta görs tatueringen i samband med ett annat ingrepp när katten ändå är sederad, till exempel kastration.

Fördelar och nackdelar med tatuering

Fördelen med en tatuering i örat är att det är lätt att se för vem som helst att katten är ID-märkt. ID-märkningen går att läsa utan speciell avläsare. Nackdelen är att tatueringar ofta bleknar med tiden och kan vara svåra att tyda efter några år. 

Obligatorisk registrering av katter

Sedan den 1 januari 2023 är det lag på att alla katter måste vara ID-märkta med chip eller tatuering, samt registrerade hos Jordbruksverket. Här hittar du mer information om hur du registrerar din katt hos Jordbruksverket.

Frivillig registrering av katt hos Sverak och SKK

Utöver den lagstadgade registreringen hos Jordbruksverket kan du registrera din katt i frivilliga register. Sverak har sedan 2009 ett frivilligt register (https://www.id-registret.se/) där du har möjlighet att registrera din katt. I Sveraks kattregister går det dessutom att ladda upp och visa bild på katten, vilket exempelvis kan vara till hjälp om en upphittad katt har en tatuering som är svår att läsa. Det går också att registrera katter i ägarregistret som hålls av Svenska Kennelklubben (https://hundar.skk.se/agarreg/).

Frågor och svar om ID-märkning av katt

Vilka katter måste registreras?

Alla katter som är födda efter 1 januari 2008 måste ID-märkas och registreras i Jordbruksverkets kattregister enligt lag. Detta gäller både inne- och utekatter. Kattungar ska vara ID-märkta och registrerade senast vid 4 månaders ålder. Om du tar över en kattunge som är 3 månader eller äldre har du 4 veckor på dig att låta märka och registrera katten. 

Vad kostar ID-märkning av katter?

Våra kliniker och djursjukhus tillämpar lokal prissättning och priset kan därför skilja sig lite. Det vanligaste är att märkning med mikrochip kostar mellan 600-800 kr. 

Vad kostar det att registrera min katt?

Du registrerar din katt med genom att logga in med BankID på Jordbruksverkets hemsida. Kostnaden för registreringen är 40kr/katt. Har du inte BankID kan du ladda ner en blankett och fylla i, kostnaden är då 100kr/katt. 

Vad händer om jag inte registrerar min katt? 

Syftet med den nya lagen är att det ska bli lättare att hitta ägaren till bortsprungna katter. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har ansvar för att lagen om märkning och registrering efterlevs. Det är också länsstyrelsen som fattar beslut om eventuella åtgärder. Det handlar i första hand om att informera kattägaren om att hen ska id-märka och registrera sin katt i Jordbruksverkets register. Om katten förblir omärkt och/eller oregistrerad kan länsstyrelsen förelägga om vite i syfte att få kattägaren att efterleva lagen.

Kan jag själv ID-märka min katt?

Nej, du får inte själv märka din katt. Det är enbart personer som har genomgått utbildning för chipmärkning som får genomföra märkningen. Om du väljer att låta tatuera din katt behöver den vara sederad, och det är en åtgärd som bara får göras hos veterinär. 

Hur gör jag för att få min katt märkt och registrerad?

Du kan vända dig till någon av AniCuras kliniker eller djursjukhus för att boka tid för ID-märkning. Om du har en ID-märkt katt som inte är registrerad hos Jordbruksverket kan du själv göra registreringen via deras hemsida: https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/kattregistret/kattregistret---registrera-katt

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.