Framkallande av kräkning katt

Om du har sett katten förtära något olämpligt, t ex ett föremål, läkemedel eller livsmedel som kan vara farligt, bör du uppsöka veterinär snarast. I många fall går det att framkalla kräkning innan föremålet eller ämnet passerat vidare till tarmen.

Ett flertal av våra kliniker har möjlighet att framkalla kräkning hos katter. Hos katten försöker man framkalla kräkning genom att ge låga doser av läkemedel som verkar lugnande och som har kräkning som biverkning. Det är generellt sett svårare att framkalla kräkning hos katt än hos hund.

Om du vet med dig att det inte har gått mer än två till tre timmar sedan katten förtärde något olämpligt kan det vara värt att försöka få katten att kräkas. Även om det förflutit längre tid bör du ta kontakt med veterinär för rådgivning. Vid framkallande av kräkning ska katten inte uppvisa några förgiftningssymtom och bör vara friskt i övrigt, eftersom de preparat som används innebär en belastning på kroppen. Det är inte alla föremål som är lämpade att kräkas upp. Exempelvis är kräkning mindre lämpligt om katten svalt något vasst eller frätande.

Observera att du aldrig ska försöka framkalla kräkning hos katten på egen hand. Risken finns att katten tar skada av de medel du använder!

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.