Avlivning och kremering katt

Att ta farväl av en älskad vän är något av det svåraste man utsätts för som kattägare. Oavsett vad just du och din katt har för omständigheter försöker vi alltid se till att stunden blir så lugn och fin som möjligt. Vi hjälper också till med att ta hand om kvarlevorna efteråt, enligt dina önskemål.

Rådgivning av veterinär

I vissa situationer är beslutet om avlivning inte svårt att ta, till exempel när en katt har råkat ut för en olycka och fått svåra skador med dålig prognos, eller om den är drabbad av ett akut livshotande tillstånd. Andra gånger kan det kännas skönt att få råd och stöd av en veterinär. Om du är osäker på om, eller när, det är dags att låta din katt somna in är du varmt välkommen att boka tid för en veterinärundersökning. Vid besöket kan veterinären ge en bedömning av kattens tillstånd och när det kan vara dags att låta den somna in. Avlivning kan ske i samband med besöket eller så kommer ni överens om en senare tidpunkt.

Förbered dig gärna inför besöket genom att vara uppmärksam på din katts beteende och mående. Ligger den mest och sover? Har den börjat dra sig undan mer, eller har den blivit mer ängslig och kontaktsökande? Verkar den ha ont eller svårt att röra sig? Har den gått ner mycket i vikt? En del katter slutar äta när de mår riktigt dåligt, men det går inte att säga att en katt mår bra bara för att den äter. Det är lätt att man blir hemmablind, särskilt när det gäller en äldre katt eller en katt som är kroniskt sjuk. För gärna anteckningar över kattens symtom och humör dag för dag, så är det lättare att få en helhetsbild.

Boka en tid eller komma akut?

Vid en tidsbokad avlivning har vi möjlighet att förbereda oss och se till att ni genast får komma in på ett enskilt rum där ni kan ta avsked i lugn och ro. Men det kan ibland hända att ett sjukdomsförlopp är så hastigt att du behöver uppsöka veterinär akut för att katten ska få somna in. Om du har möjlighet vill vi gärna att du ringer oss och berättar att ni kommer, så att vi på bästa sätt kan ta emot dig och din katt. På en akutmottagning kan det uppstå väntetider, men vi försöker hjälpa er så snart som möjligt efter ankomst.

Hur går en avlivning till?

Vi anpassar oss alltid efter det enskilda djuret och dess situation. Tveka inte att ställa frågor om något är oklart.

I de flesta fall får katten först en lugnande spruta, som gör att den blir djupt avslappnad och trött, men för vissa individer kan lugnande medel vara olämpligt, till exempel för katter med svåra andningsproblem. Det brukar ta omkring 5-15 minuter innan den lugnande sprutan har effekt. Oftast blir katter så trötta av det lugnande läkemedlet att de inte märker när avlivningsvätskan injiceras.

Avlivningsmedlet ges antingen via en kanyl in i ett blodkärl eller som en injektion i buken. Medlet är en sorts narkosmedel som ges i mycket hög dos, vilket innebär att katten förlorar medvetandet, varefter andning och hjärtfunktion upphör. När medlet ges direkt i blodkärlet somnar katten in nästan genast. Om medlet har getts i buken kan det ta mellan 3 och 10 minuter innan det har full effekt. Under tiden sjunker katten in i en allt djupare medvetslöshet.

Efteråt lyssnar veterinären med stetoskop för att säkerställa att hjärtat har slutat slå. Därefter får du och dina närstående vara ensamma med er katt en stund om ni så önskar.

Vad händer efter avlivningen?

När avlivningen är över och du har sagt farväl tar vi hand om din katt. Vi gör en notering om kattens och dina uppgifter, och förvarar kroppen kyld eller fryst i väntan på att den ska föras till krematoriet. Inom AniCura samarbetar vi med två krematorier: Flattinge smådjurskremering och Mälardalens smådjurskrematorium.

Vem kan vara med vid avlivningen?

De flesta kattägare vill vara med när katten somnar in. Andra väljer att närvara tills att katten har blivit trött av den lugnande sprutan. Både du och dina närstående är välkomna, stora som små. När barn ska närvara vid avlivningen bör en vuxen finnas där för att ge stöd och tröst, och svara på frågor. Barn brukar inte ha svårt att acceptera att ett djur fått somna in, men det kan vara jobbigt för dem att se sina föräldrar ledsna. Det finns inget rätt eller fel - å ena sidan kan delad sorg vara ett sätt att komma varandra närmre och bli en bra grund för sorgebearbetning, å andra sidan kan det vara svårt att vara det stöd barnet behöver i en stund när man själv sörjer. Barn som inte är med på rummet vid avlivningen kan många gånger få möjlighet att ta farväl efter att katten har somnat in.

Kremering eller begrava själv?

De flesta väljer att låta sin katt kremeras, antingen vid en separat kremering eller tillsammans med andra djur. Om du vill ha med kroppen hem för att begrava den själv bör du ta reda på om detta är tillåtet i din kommun.

Separat kremering

Separat kremering, eller enskild kremering som det också kallas, innebär att varje djur kremeras enskilt och att djurets aska noggrant samlas ihop och förvaras i en urna. Om du vill få tillbaka askan efter din katt är det separat kremering du ska välja.

Askan kan du sedan begrava var du vill, eller kanske sprida på en plats som din katt tyckte om.

På vissa platser i landet finns också särskilda djurkyrkogårdar där du kan få begrava din katts aska.

Det finns även möjlighet att låta tillverka ett asksmycke, där porslin eller glas blandas med aska från din katt.

Urnor

Askan brukar levereras i en stilren träurna, och det finns även vackra porslinsurnor som tillval. Urnan kan antingen begravas eller förvaras hemma.

Asksmycken

Smyckena är designade av Andrea van Webber och det finns möjlighet att skapa såväl hals- som armbandssmycken och örhängen. Samtliga smycken levereras i en fin ask.

Samkremering

Gemensam kremering, även kallat allmän kremering eller samkremering, betyder att flera djur kremeras samtidigt. Askan placeras sedan i krematoriets minneslund. Djurägare är varmt välkomna att besöka minneslunden.

Begravning

I vissa kommuner är det tillåtet att begrava djur på egen mark eller där markägaren har gett sitt tillstånd. I andra kommuner får man endast begrava askan från kremerade djur. Om du vill begrava din katts kvarlevor utan kremering behöver du tänka på att graven inte får vara nära vattendrag eller vattentäkt, och att den ska vara så djup att inte vilda djur kan komma åt kroppen. Rekommendationen är minst 1,5 meter. Ta kontakt med din kommun för mer information.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.