Artroskopi

Artroskopi är en metod för att undersöka och behandla en led genom användandet av fiberoptisk utrustning.

Tillstånd som ofta utreds och behandlas med hjälp av artroskopi är armbågsledsdysplasi och OCD, osteochondritis dissecans, en utvecklingsrubbning i ledbrosk och underliggande ben. Inför artroskopi behöver katten vara nersövd.

Vid artroskopi, som är en form av titthålskirurgi, görs endast några enstaka, små snitt in i leden som artroskop och instrument förs in genom. Genom linsen eller kameran i artroskopet kan man få en fin bild av hur ledbrosk och andra strukturer i leden ser ut. För att kirurgiskt åtgärda ett ledproblem, som t ex att avlägsna en lös broskbit, förs instrument in via ett annat hål under kameraövervakning. Under artroskoperingen finns även möjlighet att ta ut prover för exempelvis mikroskopisk undersökning eller bakterieodling.

Titthålskirurgi medför en snabbare återhämtning och mindre smärta än om man skulle öppna leden på vanligt sätt. Precis som med andra ortopediska åtgärder rekommenderas att katten får rehabilitering som en del av eftervården.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.