Inskrivning hund

Hos oss kan din hund bli inskriven över dagen eller för en längre period. En hund kan till exempel skrivas in när den ska genomgå en operation eller en medicinsk utredning. På våra djursjukhus finns vårdavdelningar för hundar som är för sjuka eller skadade för att kunna vårdas i hemmet.

När kan en hund behöva inskrivning?

Behovet av inskrivning kan uppstå i flera olika situationer. Många hundar skrivs in över dagen när de ska genomgå planerade operationer eller vissa medicinska utredningar, till exempel vid upprepade blodprovstagningar. Hundar som är medtagna på grund av sjukdom eller skada kan behöva stationärvård, då de läggs in för behandling och utredning.

Det här är några av de situationer då hundar kan behöva vara inneliggande :

  • När hunden har genomgått en större operation och behöver dropp, smärtlindring och observation efteråt. Efter vissa ortopediska ingrepp behöver hundar mycket smärtlindring, och då kan vi ha bäst möjligheter att smärtlindra dem om de är inskrivna. Hundar som har förlorat mycket blod eller är kraftigt allmänpåverkade behöver också utökad övervakning efter att de opererats.
  • Om en hund är uttorkad och/eller allmänpåverkad, till exempel på grund av en tarminfektion.
  • Om hunden är sjuk och genomgår en medicinsk utredning. Under vårdtiden utför vi de undersökningar och behandlingar som bedöms vara nödvändiga.
  • När hunden behöver intensivvård, till exempel vid andningssvårigheter eller nedsatt medvetandegrad.

Hur går en inskrivning till?

Innan din hund blir inskriven får ni träffa en veterinär som gör en bedömning av hundens tillstånd, oavsett om det gäller en planerad åtgärd eller om du söker vård för din hund för att den är sjuk eller skadad. Hunden kan vara inskriven över dagen eller dygnet runt. Under övernattningstiden bor alla djur i en egen bur.

Tillsammans fyller ni i inskrivningspapper, där det bland annat finns uppgift om kontaktperson och telefonnummer, samt om hunden har några speciella behov av foder eller medicinering. Djurhälsopersonalen tar med sig din hund till vårdavdelningen, där den får en egen bur med en mjuk filt att ligga på. Många gånger behöver inskrivna hundar få dropp eller läkemedel in i ett blodkärl, och därför läggs ofta permanentkanyl, eller venkateter, in i hundens ben.

Vad händer med hunden när den är inskriven?

Varje hund får individuellt anpassad kost och fri tillgång till vatten om sjukdomen så tillåter. Vi rastar inneliggande hundar flera gånger per dag. Hunden får medicinering om veterinären har ordinerat det, och den kan få genomgå olika undersökningar som till exempel ultraljudsundersökning eller blodanalyser. Vanligtvis får du information om vilken vård som planeras för din hund i samband med inskrivningen.

På vardagar får du regelbundna rapporter av ansvarig veterinär eller avdelningssköterska angående din hunds hälsotillstånd och fortsatt behandlingsplan. Under helger, då en eller två veterinärer ansvarar för både inskrivna patienter och akutintag, får du som regel rapport av joursköterskan efter morgonronden. Om jourveterinären anser det befogat ringer han eller hon upp själv för att diskutera eventuella beslut med dig.

Skulle vi vilja utföra större åtgärder än de som planerats från början kontaktar vi alltid dig innan. Om tillståndet för din hund eller katt snabbt förändras kontaktar vi dig omedelbart. När en hund har opererats ringer vi alltid upp efter utförd operation.

Inskrivning vid infektionsavdelning

På infektionsavdelningen, eller isoleringsavdelningen, tar vi hand om hundar som misstänks bära på smittsamma sjukdomar. Här finns särskilda smittskyddsrutiner för att förhindra att smittspridning till andra hundar. Djur med diarré eller feber hamnar ofta på infektionsavdelningen, men även hundar som under vårdtiden behöver särskilda smittskyddsåtgärder på grund av att de bär på ohyra eller multiresistenta bakterier som MRSA.

Inskrivning vid intensivvårdsavdelning, IVA

Hundar som är svårt sjuka, som exempelvis behöver hjälp med andningen eller extra noggrann övervakning, har möjlighet att bli inskrivna på en intensivvårdsavdelning för avancerad vård. Här kan du läsa mer om den intensivvård som finns på våra djursjukhus 

Får jag besöka min hund när den är inskriven?

De allra flesta patienter finner sig väl tillrätta på djursjukhus. Det kan dock förekomma tillfällen när en hund behöver träffa sin familj och då hör vi av oss och ber husse/matte komma hit på besök. Det finns förstås också tillfällen när du som djurägare har behov av att besöka din hund, och då är du givetvis välkommen att göra det, om det är lämpligt för patienten. För säkerhets skull ber vi dig att alltid kontakta oss först så att besöket sker i samförstånd med ansvarig veterinär eller sköterska.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.