Hjärtultraljud hund

Utredning görs vanligen efter att hunden vid klinisk undersökning visat sig ha blåsljud på hjärtat eller andra tecken på hjärtsjukdom, som exempelvis svaghet eller tung andning.

Hjärtultraljud

För att bedöma om hunden har synliga förändringar i hjärtat görs en ultraljudsundersökning med flödesmätning, så kallad ekokardiografi med Doppler. Med denna teknik kan veterinären snabbt avgöra om hjärtat är förstorat, om det finns tecken på missbildning eller förvärvad hjärtsjukdom. Med hjälp av flödesmätning kan veterinären avgöra om det föreligger läckage i någon av hjärtats klaffar eller en trång passage någonstans i hjärtat eller dess kärl.

EKG

EKG används för att undersöka hjärtats rytm. Rytmrubbningar i hjärtat (arytmier) kan uppträda kontinuerligt eller i kortare episoder. Elektroder kopplas på huden och en EKG-kurva visas antingen på papper eller på en display. Om det misstänks att rytmrubbningar uppkommer endast intermittent finns möjlighet att använda sig av s k Holter-EKG, då djuret får ha en väst med en liten EKG-apparat på ryggen. Alla hjärtslag, cirka 100.000 - 150.000 st, registreras under ett dygn och analyseras senare av någon av våra veterinärkardiologer.

Andra bilddiagnostiska undersökningar

Röntgen av brösthålan används inom hjärtdiagnostiken framförallt för att fastställa om hjärtsvikt föreligger, men också för att utesluta eller påvisa andra lungförändringar. Vid behov av mer specifik information gällande bland annat brösthålan finns datortomografi att tillgå inom AniCura.

Screening

Många uppfödare låter regelbundet undersöka sina hundars hjärtan med hjälp av hjärtultraljud enligt särskilda hälsoprogram. Dessa program främjar en sund avel. Inom AniCura finns flera auktoriserade veterinärer som utför dessa undersökningar. Vill du veta mer om de olika hälsoprogram som finns så kontakta din rasklubb.

Kontakta en veterinär

Tävla om veterinärvård till din katt eller hund under ett år!
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och du är med och tävlar om vård för din katt eller hund i ett år till ett värde upp till 25 000kr! Gå till tävlingen nedan och läs våra fullständiga tävlingsvillkor och registrera dig för att tävla
Tävla här!

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.