Kastrering kanin

Vid kastrering av en hankanin tas testiklarna bort och hos en honkanin avlägsnas äggstockar och livmoder. Kastrerade kaniner har ett jämnare humör och kommer lättare överens med andra. Kastration är också ett sätt att förhindra att det föds oönskade kaninungar, och för honkaniner är kastrering en bra åtgärd för att förebygga cancer i livmodern.

Varför kastreras kaniner?

  • Minska oönskade beteenden. En vanlig orsak till att djurägare låter kastrera sina hankaniner är att de vill bli kvitt oönskade beteenden som är orsakade av kaninens könshormoner, till exempel revirmarkerande, aggression och dominans. Även honkaniner har lättare att komma överens med andra om de är kastrerade - såväl människor som andra kaniner. 
  • Förhindra dräktighet. Kastrerar du din hankanin kan den gå i en flock tillsammans med honor, vilket annars inte rekommenderas då antalet ungar kan bli oöverskådligt. Givetvis går det även att förhindra dräktighet genom att kastrera honkaniner.
  • Förebygga eller behandla sjukdom. Honkaniner har en hög risk att drabbas av allvarliga sjukdomar i livmodern, som livmodercancer och livmoderinflammation. En okastrerad hane riskerar att utveckla testikelcancer. Efter att dessa organ har tagits bort försvinner också risken för att kaninen ska utveckla sådana sjukdomar. 

Vid vilken ålder kan man kastrera en kanin?

Kaniner börjar föröka sig i ung ålder och kan få upp till 50 ungar per år. Tidpunkten för en kanins könsmognad varierar lite, bland annat beroende på vilken ras den tillhör och hur stor den är. Hankaniner brukar bli könsmogna vid omkring 3 till 6 månaders ålder och honkaniner vid ungefär 4 till 6 månaders ålder.

Det går att kastrera kaniner från 4 månaders ålder, men om kaninen är lite äldre, omkring 6 till 12 månader, har den lättare att återhämta sig från operationen. Det finns ingen övre åldersgräns för kastrering av kaniner. 

Finns det några nackdelar med att kastrera kaniner?

Det är vanligt att kaniner både blir extra matglada efter kastrering och att de har lättare att gå upp i vikt. För att förebygga övervikt hos kaninen bör man vara noga med att låta den ha grovfoder/hö som huvudsaklig näringskälla. 

En annan nackdel är att kaninen kan ha ont i några dagar efter ingreppet, särskilt en honkanin, som genomgår en större operation än en hane. Det är viktigt att se till att kaninen får smärtstillande läkemedel enligt ordination och att den äter och bajsar ordentligt. Annars behöver man stödmata kaninen.

Det finns en liten risk att kaninen ska drabbas av komplikationer vid sövningen. Med dagens läkemedel och metoder är det dock väldigt sällsynt att kaniner får allvarliga biverkningar. Sövningsrisken är mycket låg jämfört med risken för att en honkanin ska utveckla svår livmodersjukdom senare i livet. Hankaniner behöver som regel inte ligga sövda speciellt länge, och ju kortare sövningstiden är, desto mindre är risken för oönskade sidoeffekter. 

Hur går kastrering av kanin till?

Kaniner ska inte fasta före en operation, tvärtom är det mycket viktigt kaninen äter både före och så snart som möjligt efter operationen. Annars finns det risk för tarmrubbningar.

Kaninen lämnas på morgonen på kliniken på dagen för kastrering och får som regel gå hem igen på eftermiddagen när den har vaknat efter narkosen.

Narkos

Operationen görs under full narkos. Precis som när man söver andra djur finns det en liten risk för komplikationer, men för en ung och frisk kanin är sövningsrisken mycket låg. Under operationen kontrolleras puls, blodtryck, andning och temperatur, och kaninen får syrgas och narkosgas via en mask över nosen. 

Kastrering av honkanin

Pälsen rakas bort på ett område på magen, där huden steriltvättas och desinficeras. Livmodern och äggstockarna avlägsnas via ett snitt i bukväggen. Huden sys ihop med stygn som löser upp sig själva.

Kastrering av hankanin

Det finns flera sätt att kastrera en kaninhane på. Oftast läggs snittet direkt på pungen eller strax framför, och testiklarna tas ut. Huden syr man ihop med ett par stygn som försvinner av sig själv med tiden.

Kaniner har en öppen ljumskkanal hela livet vilket gör att kaninen kan dra upp testiklarna i buken. Därför kan man kastrera hankaniner via buken, vilket till exempel inte är möjligt på hundar och katter. 

Eftervård

Efter operationen väcks kaninen ur sin narkos och övervakas noggrant tills den är helt vaken, vilket kan ta alltifrån en kvart till ett par timmar. Det är mycket viktigt att den kommer igång med att äta och bajsa. Den serveras hö så snart den är vaken, och om den inte äter självmant kan den matas med näringsrik specialmat. När kaninen är vaken och kan hålla värmen får den komma hem igen.

Du får noggranna instruktioner för hur du ska sköta din kanin efter operationen. Buren ska vara helt rengjord vid hemkomst och gärna ha handdukar i botten. Se till att du kan titta till din kanin ofta dagarna efter kastrationen.

De allra flesta kaniner äter själva och mår bra redan kort tid efter operationen, men inte alla. Oxbow Critical Care är en vällingliknande näringslösning som brukar rekommenderas till kaniner som äter dåligt. Här finns mer information om matning och medicinering av kaniner.

Kontakta veterinär om kaninen verkar ha ont eller äter dåligt efter operationen. 

Ha en termometer till hands så att du kan kontrollera kaninens temperatur. Den får varken bli för kall eller för varm. Se till att du har möjlighet att värma upp den om den skulle vara kall. Kaniner som normalt bor utomhus bör hållas inne i minst ett dygn.

Efter att en hankanin har kastrerats har den fortfarande kvar både spermier och könshormoner i ytterligare några veckor. Den bör inte släppas ihop med okastrerade honor de första 3 veckorna, eftersom den kan genomföra parning som leder till dräktighet.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.