Kastrering

Skälen till att hundar kastreras kan variera. Det kan vara ett led i behandling av en sjukdom eller för att man som ägare önskar att hunden kastreras för att undvika att den påverkas av könshormoner.

Vid kastration av hanhundar tas testiklarna bort och vid kastration av tikar tas äggstockar och eventuellt livmoder bort. I båda fallen försvinner hundens fortplantningsförmåga permanent.

Varför kastreras hanhundar?

Idag kastreras hanhundar av olika anledningar. Det kan ske av medicinska skäl som ett led i en behandling, t ex vid prostatasjukdom eller testikelcancer. Det kan också utföras för att ägaren önskar att hunden inte ska påverkas av könshormoner. Många hanhundar blir påverkade av löptikar och kan sluta äta, bli rastlösa och försöka rymma när det finns löptikar i närheten. Om man bor i ett tättbebyggt område med många tikar i den omedelbara närheten, kan det bli många och långa sådana perioder under året. En del hanhundsägare upplever att det blir för påfrestande för hunden. I flerhundshushåll där båda könen finns representerade, kan det vara en omöjlighet att hålla samtliga hundar okastrerade.

Genom en kastration försvinner hundens könshormoner och ofta påverkas de könsdrivna beteendena avsevärt. En hund som uppvisar hanhundsaggressivitet eller har ett kraftigt revirhävdande beteende kan ibland påverkas i positiv riktning av en kastration, det finns dock inga garantier för detta. Generellt kan sägas att beteenden är lättare att påverka ju tidigare en hund kastreras. Detta då många beteenden som till en början är styrda av könshormoner efter en tid kan bli inlärda. I detta läge är sannolikheten att beteendena påverkas av en kastration betydligt lägre.

Observera att en kastration aldrig ska ske i syfte att påverka en hund som uppvisar dominerande eller aggressivt beteende mot människor, då det i värsta fall kan ha motsatt effekt.

Kemisk (medicinsk) kastration av hanhund

Ett alternativ till kirurgisk kastration är ett hormonimplantat som injiceras under huden på hunden. Det har samma effekt som en kirurgisk kastration men effekten är tidsbegränsad. Allt som beskrivs nedan avseende påverkan på beteendet etc, gäller för kemisk kastration såväl som för kirurgisk kastration. Vid medicinska indikationer rekommenderar veterinären som regel kirurgisk kastration.

Operationen hanhund

Vid kastration av en frisk hund lämnas den vanligtvis in till kliniken på morgonen och kan gå hem igen samma kväll. Det är viktigt att hunden förbereds inför operation på bästa sätt. För högsta möjliga hygien bör hunden badas dagen innan operation. Om hunden har mycket päls är det viktigt att den torkas helt torr direkt efter badet, till exempel med en hårfön. Inför operationen ska hunden vara fastad, dvs. inte ha ätit de närmaste 6-8 timmarna innan operationen. Vatten kan ges som vanligt. Se till att hunden är ordentligt rastad när du lämnar den på kliniken.

Operationen utförs under full narkos. Smärtlindring ges såväl innan som under och efter operationen. När hunden är sövd rakas pälsen bort i operationsområdet, varefter den steriltvättas och desinficeras. Sterila material används för att skydda operationsområdet, något som minskar infektionsrisken. Vid operationen knyts blodkärl och sädesledare av och testiklarna avlägsnas via ett snitt antingen på eller framför pungen.

Eftervård hanhund

De flesta kastrerade hundar kan gå hem samma dag och får med sig ett recept på smärtlindrande läkemedel för de första dagarna. Hunden bör inte lämnas ensam hemma samma dag som operationen, men får normalt sett äta och dricka som vanligt efter hemgång.

Såret är antingen sytt med synliga stygn i huden vilka tas bort efter 10-12 dagar eller med stygn som sitter inuti huden och som försvinner av sig själva inom ett par veckor. I båda fallen ska hunden ha krage på sig tills såret är helt läkt för att inte komma åt att bita på stygn eller slicka på såret. De flesta hundar accepterar kragen relativt snabbt och bryr sig inte om den. Efter kortare tillvänjning brukar de både kunna äta och dricka med krage utan problem. Under rastning och promenader kan du ta av kragen, men se till att hunden inte kommer åt såret.

Operationssåret utsätts oundvikligen för ständiga rörelser och bör därför inte belastas ytterligare genom onödig aktivitet. Hunden bör hållas kopplad under promenader de första 14 dagarna efter operationen. Lek med andra hundar och hastiga rörelser som hopp bör undvikas.

Det tar ett par veckor innan hormonerna helt har försvunnit ur kroppen och det finns ofta spermier kvar i den del av sädesledaren som lämnas kvar vid operationen. Detta innebär att hunden under den första tiden kan genomföra en fertil parning och alltså ge upphov till en dräktighet. En nykastrerad hanhund ska därför inte lämnas oövervakad tillsammans med en tik i löp.

Sidoeffekter vid kastration av hanhund

Det finns flera möjliga sidoeffekter beskrivna efter kastration av hanhund. En kastrerad hund får en förändrad ämnesomsättning och behöver därför mindre energi än tidigare. Om hundens utfodring inte korrigeras efter en kastration är risken stor att hunden går upp i vikt. Många hundar behöver ett foder med lägre energiinnehåll för att de ska bibehålla sin vikt och inte utveckla övervikt. Övervikt ökar risken för exempelvis diabetes och ledsjukdomar, och överviktiga hundar riskerar en kortare livslängd än normalviktiga.

Kastration kan också medföra pälsförändringar, i synnerhet hos hundar med medellång eller lång päls. Ofta sker en relativt omfattande tillväxt av underullen vilket kan göra pälsen svårskött.

Kastrerade hanhundar löper risk att utveckla urininkontinens, dvs. urinläckage. Ofta sker läckaget i vila. Inkontinensen orsakas av en bristande förmåga hos urinrörets slutmuskler att hålla tätt, något som påverkas av könshormoner. Urininkontinensen kan uppstå från månader till år efter kastrationen. Urininkontinens efter kastration hos hanhundar är ovanligt, men risken föreligger och tillståndet kan vara svårbehandlat.

En ökad förekomst av vissa tumörsjukdomar har setts hos kastrerade hundar. Detta kan eventuellt delvis tillskrivas det faktum att kastrerade hundar generellt sett har en ökad livslängd. Ett samband mellan tidig kastration (före tolv månaders ålder) och ökad förekomst av ortopediska sjukdomar som höftledsdyplasi, armbågsledsdysplasi och korsbandsskada föreligger. Sambandet är tydligast för hundar som kastreras före sex månaders ålder. Det är framförallt hos storvuxna hundraser som samband mellan ortopediska sjukdomar och tidig kastration har setts.

Vi rekommenderar att du diskuterar med din veterinär om för- och nackdelarna med en kastration så att du kan fatta ett välgrundat beslut innan du bokar tid för operation.

Varför kastreras tikar?

Även för tikar kan kastration utföras som en behandling för ett sjukdomstillstånd, däribland livmoderinflammation (pyometra), eller som en del i en behandling, t ex vid diabetes. En del tikar kastreras för att deras ägare upplever att de blir mycket påverkade eller trötta i samband med löpet, medan andra har stora besvär av den skendräktighet som uppkommer efter ett löp. I flerhundshushåll där båda könen finns representerade, kan det vara en omöjlighet att hålla samtliga hundar okastrerade.

Olika varianter av kastration av tik

Inom AniCura utförs både så kallad ovariehysterektomi (OHE), då såväl äggstockar som livmoder tas bort, och ovariektomi då enbart äggstockarna avlägsnas. Ovariektomi sker oftast genom titthålskirurgi (laparoskopi). Den senare metoden används enbart vid kastration av en frisk tik, dvs. inte om det föreligger förändringar i livmodern. Det är inte alla djursjukhus och kliniker som erbjuder kastration av tikar med båda metoderna. Kontakta din veterinär om du vill veta mer om vilka operationsalternativ som erbjuds.

Lämplig tidpunkt för kastration av tik

En planerad kastration av en frisk tik bör ske under viloperioden mellan löp (anöstrus) för att risken för komplikationer ska bli så liten som möjligt. 

Operationen tik

Vid kastration av en frisk hund lämnas den vanligtvis in till kliniken på morgonen och kan gå hem igen samma kväll. Det är viktigt att hunden förbereds inför operation på bästa sätt. För högsta möjliga hygien bör hunden badas dagen innan operation. Om hunden har mycket päls är det viktigt att den torkas helt torr direkt efter badet, till exempel mha en hårfön. Inför operationen ska hunden vara fastad, dvs. inte ha ätit de närmaste 6-8 timmarna innan operationen. Vatten kan ges som vanligt. Se till att hunden är ordentligt rastad när du lämnar den på kliniken.

Operationen utförs under full narkos. Smärtlindring ges såväl innan som under och efter operationen. När hunden är sövd rakas pälsen bort på magens undersida, varefter området steriltvättas och desinficeras. Sterila material används för att skydda operationsområdet, något som minskar infektionsrisken. Vid ovariehysterektomi görs ett snitt i bukväggen, och livmoder, äggledare och äggstockar avlägsnas. Vid ovariektomi förs ett smalt metallrör med ljuskälla och en liten videokamera in via små hål i bukväggen och veterinären kan följa arbetet på en bildskärm. Vid detta ingrepp tas äggstockarna bort, men livmodern lämnas kvar. Eftersom hormonproduktionen försvinner när äggstockarna avlägsnas blir risken för livmoderinflammation vanligtvis mycket liten, men om livmodern skulle se onormal ut vid titthålsoperation/ovariektomi görs ett buksnitt så att också den kan tas bort. Fördelen med titthålsoperation är att ingreppet blir mindre och konvalescensen därmed kortare.

Eftervård tik

De flesta kastrerade hundar kan gå hem samma dag och får med sig ett recept på smärtlindrande läkemedel för de första dagarna. Hunden bör inte lämnas ensam hemma samma dag som operationen, men får normalt sett äta och dricka som vanligt efter hemgång.

Såret är antingen sytt med synliga stygn i huden vilka tas bort efter 10-12 dagar eller med stygn som sitter inuti huden och som försvinner av sig själva inom ett par veckor. I båda fallen ska hunden ha krage på sig tills såret är helt läkt för att inte komma åt att bita på stygn eller slicka på såret. De flesta hundar accepterar kragen relativt snabbt och bryr sig inte om den. Efter kortare tillvänjning brukar de både kunna äta och dricka med krage utan problem. Under rastning och promenader kan du ta av kragen, men se till att hunden inte kommer åt såret.

Operationssåret utsätts oundvikligen för ständiga rörelser och bör därför inte belastas ytterligare genom onödig aktivitet. Hunden bör hållas kopplad under promenader de första 14 dagarna efter operationen. Lek med andra hundar och hastiga rörelser som hopp bör undvikas.

Sidoeffekter vid kastration av tik

Det finns flera möjliga sidoeffekter beskrivna efter kastration av tik. En kastrerad hund får en förändrad ämnesomsättning och behöver därför mindre energi än tidigare. Om hundens utfodring inte korrigeras efter en kastrering är risken stor att hunden går upp i vikt. Många hundar behöver ett foder med lägre energiinnehåll för att de ska bibehålla sin vikt och inte utveckla övervikt. Övervikt ökar risken för exempelvis diabetes och ledsjukdomar, och överviktiga hundar riskerar en kortare livslängd än normalviktiga.

Kastration kan också medföra pälsförändringar, i synnerhet hos hundar med medellång eller lång päls. Ofta sker en relativt omfattande tillväxt av underullen vilket kan göra pälsen svårskött.

Kastrerade tikar löper risk att utveckla urininkontinens, dvs. urinläckage. Ofta sker läckaget i vila. Inkontinensen orsakas av en bristande förmåga hos urinrörets slutmuskler att hålla tätt, något som påverkas av könshormoner. Urininkontinensen kan uppstå från månader till år efter kastrationen och andelen tikar som drabbas anges vara upp till 20%. Uppkommen urininkontinens kan behandlas medicinskt med läkemedel och behandlingen är ofta framgångsrik.

En ökad förekomst av vissa tumörsjukdomar har setts hos kastrerade hundar. Detta kan eventuellt delvis tillskrivas det faktum att kastrerade hundar generellt sett har en ökad livslängd. Ett samband mellan tidig kastration (före tolv månaders ålder) och ökad förekomst av ortopediska sjukdomar som höftledsdyplasi, armbågsledsdysplasi och korsbandsskada föreligger. Sambandet är tydligast för hundar som kastreras före sex månaders ålder. Det är framförallt hos storvuxna hundraser som samband mellan ortopediska sjukdomar och tidig kastration har setts.

Vi rekommenderar att du diskuterar med din veterinär om för- och nackdelarna med en kastration så att du kan fatta ett välgrundat beslut innan du bokar tid för operation.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.