Akutvård

När ditt djur är akut sjukt eller skadat ska du söka vård snarast, inte vänta på att få en bokad tid. Vid djursjukhusens akutmottagningar arbetar akutveterinärer, djursjukskötare och djurvårdare med att ta hand om akut dåliga djur.

Vad innebär akutsjukvård för djur?

Akutsjukvård är vård av sjukdomstillstånd och skador som behöver en snabb vårdinsats för att inte förvärras. På djursjukhusens akutmottagningar arbetar djurhälsopersonal med att stabilisera och behandla djur med akuta skador eller sjukdomar. De tar främst emot hund och katt, men ofta också kaniner och andra djurslag.

Flera av akutmottagningarna på våra djursjukhus håller öppet dygnet runt, årets alla dagar.

Sök gärna upp ditt närmsta djursjukhus eller akutmottagning  och spara deras kontaktuppgifter och öppettider, så att du har dem lättillgängligt om olyckan är framme.

När behövs akutsjukvård?

Vissa akuta fall kan innebära livsfara om de inte behandlas omgående. Andra riskerar att snabbt förvärras om djuret får vänta på vård. Vid misstanke om att ditt djur inte mår bra ska du alltid kontakta veterinär, men det finns tillfällen när det är särskilt bråttom att söka vård: 

 • svåra skador och störtblödningar
 • andningssvårigheter eller blockerade luftvägar
 • plötsligt uppsvullen buk
 • ormbett
 • hög feber och nedsatt allmäntillstånd
 • nedsatt medvetandegrad, medvetslöshet
 • kramper
 • värmeslag
 • blodig kräkning/diarré
 • förgiftning - även innan symtom ses
 • kraftig uttorkning
 • urinstopp, när djuret plötsligt inte kan kissa
 • stopp i mag-tarmkanalen
 • allergisk chock

Ring helst till djursjukhuset före eller under resan dit. Då kan djurhälsopersonalen förbereda sig för er ankomst och planera de akuta insatser som kan behövas.

När bör djuret komma till en dagakut?

Det finns sjukdomar och skador som bör undersökas akut, men inte nödvändigtvis mitt i natten, och inte alltid på ett stort djursjukhus. Många djurkliniker har lördagsöppet och ett flertal erbjuder akuta tider på vardagar. Också djursjukhusen har mer personal på plats på dagtid än nattetid, även om det är en söndag eller storhelg.

Vilka tillstånd bör undersökas akut, men kan vänta tills dagakuten har öppnat?

 • Analsäcksinflammation med svår smärta eller kraftig, synlig svullnad
 • Obehag från ena eller båda ögonen (svår smärta/knip eller synliga skador på ögat ska dock undersökas omgående på jourtid)
 • Akut magsjuka som inte blivit bättre trots skonkost. Valpar och små hundar behöver komma in relativt snart, stora hundar med gott allmäntillstånd kan vänta lite längre - kontakta kliniken eller AniCura Online för råd.
 • Akut, kraftig hälta utan synliga yttre skador (djur med öppna frakturer, dvs sårskada och synliga skelettdelar, ska åka in omgående)
 • Frekvent urinering, när djuret ändå kan kissa. OBS - Ett djur med urinstopp ska komma under vård omgående!
 • Mindre sårskador
 • Feber över 39-39,5 grader. Hur bråttom det är att åka in avgörs av hur djuret mår i övrigt - kontakta kliniken eller AniCura Online för råd.

Vilka tillstånd kan vänta till nästa vardag?

Även om många sjukdomar och skador är obekväma för ditt djur, är det inte säkert att de måste behandlas akut på kvällen, natten eller helgen. Under jourtid är ofta belastningen hög på både akutmottagning och vårdavdelning, och de tillstånd som kan vänta tills bemanningen är större behöver då prioriteras ner. På jourtid görs oftast inte heller omfattande utredningar, utan vården är inriktad på att åtgärda akuta tillstånd och helt enkelt hjälpa djuret att överleva.

För att undvika långa väntetider - och de kostnader som tillkommer på jourtid - kan du vänta med att söka vård tills det blivit vardag, om ditt djur har drabbats av exempelvis:

 • klåda
 • hudinflammation
 • klobrott
 • öroninflammation (utan balansrubbning eller andra avvikelser)
 • tandbesvär
 • böld hos katt (förutsatt att katten mår bra och äter som den ska)
 • hudknölar
 • kroniska mag-tarmbesvär (om allmäntillståndet är gott, djuret kan behålla mat och vatten, och inte har blodiga diarréer eller kräkningar)
 • vaccinationer, intyg, besiktning, annan förebyggande vård

Ett djur som är allmänpåverkat eller har mycket ont behöver givetvis få hjälp så snart det går. En katt, kanin eller gnagare ska aldrig gå länge utan att äta, oavsett vad orsaken är, utan kan behöva få hjälp akut.

AniCura Online  finns veterinärer redo att bedöma hur snabbt ditt djur måste komma under vård.

Är det väntetid på akuten?

Oftast är det flera djur samtidigt som söker vård akut på djursjukhus. Alla patienter genomgår en kortare medicinsk bedömning vid ankomst, s k triagering. Genom triageringen avgörs vilka sjukdomsfall som är mest brådskande. Livshotande tillstånd och svåra skador prioriteras högst, oavsett när de ankommit till djursjukhuset.

Djur som har ett stabilt tillstånd får komma in i turordning när en akutveterinär har möjlighet att ta emot. Blir ni ombedda att vänta på er tur ska du vara uppmärksam på ditt djurs allmäntillstånd, och genast informera personalen om någonting förändras.

Vart ska du åka?

Svåra sjukdomsfall och skador behöver tas om hand på ett djursjukhus. Där finns de resurser som krävs för avancerad akutsjukvård, i form av såväl teknisk utrustning som personal. Djursjukhusen har också möjlighet att skriva in ditt djur på en vårdavdelning eller intensivvårdsavdelning för fortsatt behandling. 

Hitta ditt närmaste djursjukhus här.

Intensivvårdsavdelning

Intensivvårdsavdelning, IVA, är till för svårt sjuka djur som är i behov av noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Här finns personal tillgänglig dygnet runt, och det finns avancerad utrustning för övervakning och behandling. Bedömning av djurets hälsotillstånd görs löpande.

Specialistmottagning

På AniCuras djursjukhus finns också specialistmottagningar där ditt djur kan få fortsatt vård om det behövs, som till exempel rehabilitering efter en skada, eller vidare utredning av en sjukdom efter det akuta stadiet. Djursjukhusen erbjuder flera olika specialistmottagningar, inom bland annat ortopedi, hjärtmedicin, mag-tarmsjukdomar, hudsjukdomar och invärtes medicin.

Vad kostar akut djursjukvård?

För att kunna erbjuda akutsjukvård krävs att djursjukhuset håller bemanning dygnet runt. Veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare behövs för att ta emot patienter när de kommer, genomföra akuta operationer samt ta hand om inneliggande djur.

Djursjukhusen har idag även högt avancerad teknisk utrustning tillgänglig för akutsjukvården, som t ex datortomografi, ultraljud och specialutrustade burar för intensivvårdsbehandling. 

Sammantaget innebär det här att akutsjukvården bär på högre kostnader än de vanliga, bokade veterinärbesöken på en djurklinik. Detta avspeglas i priset i form av akut- eller jouravgift. Har du en försäkring på ditt djur kan den täcka en varierande andel av kostnaden, beroende på vilka villkor du har. Vill du ha information om din självrisk, försäkringens omfattning och eventuella reservationer rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag. 

Jouravgift

Vård för allvarligt sjuka och skadade djur är en extra service som kostar mer att erbjuda. Anledningen till detta är bland annat att kostnaderna för personal, serviceavtal etc. är högre utanför kontorstid men också därför att våra kostnader är desamma oavsett om vi har högt patienttryck eller inte. Akutsjukvård är per definition svårplanerad vilket gör att effektiviteten blir lägre samtidigt som kostnaderna ökar. Vid akuta besök tillkommer därför en jouravgift samt ett procentuellt jourpåslag, beroende av vilken tid på dygnet du kommer. Fråga oss gärna om vilken jouravgift som gäller vid ditt besök.

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.