Akutvård kanin

Det kan vara svårt att själv avgöra om din kanin behöver komma till veterinär omgående eller på ett bokat besök. Kontakta oss gärna per telefon för rådgivning.

När bör veterinär uppsökas akut?

Vid brådskande sjukdomsfall rekommenderar vi att du transporterar kaninen till närmaste djursjukhus snarast möjligt. Exempel på sådana tillstånd är:

  • Om kaninen har en sänkt medvetandegrad
  • Vid större blödning
  • Om kaninen har svårt att få luft
  • Om kaninen hastigt har fått uppsvälld buk
  • Om kaninen har kramper

Andra tillstånd som behöver akut veterinärtillsyn är värmeslag, uttorkning, urinstopp, stopp i mag-tarmkanalen, slutat äta, smärta från ögat.

Kontakta oss hellre en gång för mycket än för lite! Ring oss innan ni åker så att vi kan förbereda inför er ankomst!

Intensivvård

I det fall ditt djur blir mycket allvarligt sjukt kan det behöva vårdas på intensivvårdsavdelningen (IVA). IVA är till för svårt sjuka djur som är i behov av noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Här finns personal tillgänglig dygnet runt, och det finns avancerad utrustning för övervakning och behandling. Bedömning av ditt djurs hälsotillstånd görs löpande.

IVA erbjuds på ett antal av våra verksamheter i Sverige, se vilka som erbjuder intensivvård här. Våra veterinärer och djursjukskötare med specialistkunskaper inom akut- och intensivvård genomgår ständig fortbildning. Samtliga djursjukhus inom AniCura har ett nära samarbete för att utveckla intensivvården inom Norden.

Jouravgift

Vård för allvarligt sjuka och skadade djur är en extra service som kostar mer att erbjuda. Anledningen till detta är bland annat att kostnaderna för personal, serviceavtal etc. är högre utanför kontorstid men också därför att våra kostnader är desamma oavsett om vi har högt patienttryck eller inte. Akutsjukvård är per definition svårplanerad vilket gör att effektiviteten blir lägre samtidigt som kostnaderna ökar. Vid akuta besök tillkommer därför en jouravgift samt ett procentuellt jourpåslag, beroende av vilken tid på dygnet du kommer. Fråga oss gärna om vilken jouravgift som gäller vid ditt besök.

 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.