Medicin avsedd för människor kan förgifta våra husdjur

Att ge sitt djur läkemedel avsedda för människor kan innebära livsfara. Många djurägare känner inte till riskerna med att på eget initiativ medicinera sina djur.

Det händer att husdjur får i sig läkemedel avsedda för människor. Ibland har djurägare på eget bevåg gett sina hundar och katter läkemedlet i syfte att hjälpa djuret. Det kan handla om till exempel smärtstillande läkemedel eller kortisonsalvor. I stället för att lindra djurets symptom så kan det leda till magbesvär, lever- och njurproblem eller att djuret i värsta fall blir allvarligt förgiftat och avlider.

- Om man märker att hunden eller katten har ont så kan det kännas lockande att ge värktabletter avsedda för människa. Då är det viktigt att känna till att dessa läkemedel kan orsaka skador hos djuret, i vissa fall redan i mycket låga doser. Av den anledningen ska man aldrig medicinera sitt djur utan föregående kontakt med veterinär, säger Sandra Douglas, chefsveterinär på AniCura Sverige.

Symptom som kan uppkomma beror på typ av läkemedel, dosering och djurslag. Symptom på förgiftning kan visa sig inom timmar efter intaget läkemedel till exempel i form av kräkning eller diarré. Vid skador på lever och njurar kan symptomen komma smygande under flera veckor. Vanligen ses en nedsatt aptit i kombination med ökad törst, eventuellt kräkningar och förändring i djurets beteende. En del läkemedel kan orsaka en mycket akut förgiftning där djuret även får svårt att andas och får en sänkt medvetandegrad.

- För katter är läkemedel som innehåller paracetamol extremt farligt och kan orsaka svår förgiftning inom bara några timmar. Dessvärre förekommer dödsfall efter att katter avsiktligt eller oavsiktligt fått i sig den här typen av läkemedel, säger Sandra Douglas.

Förvaring viktigt

Det förekommer också att djurägare har förvarat sina läkemedel där hunden eller katten kommer åt dem. Därför är det viktigt att djurägare är aktsamma och förvarar läkemedel på ett sådant sätt att djuren inte kan komma i kontakt med dem.

- Om olyckan är framme och djuret kommit över läkemedel gäller det att agera snabbt. Uppskatta hur stor mängd läkemedel hunden eller katten har fått i sig samt ungefär när intaget skett. Därefter bör man som djurägare omedelbart ta kontakt med veterinär för rådfrågning. Om djuret fått i sig en skadlig dos av läkemedlet är det viktigt att det kommer under vård så snabbt som möjligt, säger Sandra.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.