Id-märkning på katt viktigt för spårning av ägare

Med riksdagens beslut om obligatorisk id-märkning får Sveriges alla katter ett starkare skydd. Id-märkning gör att en bortsprungen katts ägare kan spåras och katten kan komma hem igen. Katten Askan återförenades med sin familj efter 2,5 år, tack vare id-märkningen.

Nyligen beslutade riksdagen att införa en lag som gör det obligatoriskt att id-märka sin katt. Detta gör att deras ägare lättare kan spåras och färre katter riskerar att gå ett dystert öde till mötes. Lagen börjar gälla 1 januari 2023.

Om katten skulle rymma eller försvinna, så finns det betydligt större chans att få tillbaka den om den är id-märkt och registrerad. Om en katt lämnas in skadad till veterinär och saknar id-märkning är det ytterst svårt att identifiera en ägare. I dessa fall blir det upp till myndigheterna att fatta ett beslut om kattens öde. Med den nya lagen så kommer kattens ägare att snabbt kunna identifieras och därmed vara delaktig i beslut, något som gynnar både ägaren och katten, säger AniCuras chefsveterinär Sandra Douglas.

Katten Askan återförenades med sin familj efter 2,5 år

Askan. Foto: Elisabeth Hedenstad

I december kom katten Askan hem igen efter att ha varit borta i 2,5 år. Tack vare att hon var id-märkt kunde AniCura spåra hennes ägare.

Vi trodde såklart att hon inte var vid liv. Men när hon kom tillbaka kände hon igen oss direkt och visste även var maten fanns. För oss är det en självklarhet att alla djur ska vara märkta, man vet aldrig vad som kan hända, säger matte Elisabeth Hedenstad.

Långt ifrån alla id-märker sin katt idag. En undersökning från YouGov som utförts på uppdrag av AniCura visar att var fjärde katt saknar id-märkning. Den främsta anledningen till att kattägare inte id-märker katten är att de inte tycker det behövs. Detta uppger 66 procent. 16 procent tycker det är för dyrt och 12 procent vet inte om att man kan göra det.

Askan återfunnen till sin ägare Elisabeth Hedenstad. Foto: AniCura

Metoder för id-märkning

 • Tatuering görs vanligen i vänster öra och katten måste ges lugnande medel först. Tatueringen består av 4–5 tecken som läses inifrån örat. Ingreppet utförs av veterinär.
 • Mikrochipmärkning kan göras från sex veckors ålder. Mikrochipet injiceras med en nål under huden i nacken, något som kan utföras utan att katten får lugnande medel. Chipets nummer kontrolleras med en särskild avläsare.

Glöm inte att registrera dig som ägare i ett id-register för katt!

Undersökningen

Är din katt ID-märkt?

 • Ja (73%)
 • Nej (21%)
 • Nej, men den ska ID-märkas (4%)
 • Vet ej (2%)

Varför är din katt inte ID-märkt? (flerval)

 • Jag tycker inte det behövs då jag har en innekatt (43%)
 • Jag tycker inte det behövs även då min katt är utekatt/till viss del utekatt (23%)
 • Jag har inte råd/tycker det är för dyrt (16%)
 • Jag visste inte att man kunde göra det (12%)
 • Annat (4%)
 • Jag har inte tagit beslut ännu (7%)
 • Vet ej (1%)

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av AniCura. Under perioden 26 april - 2 maj 2021 har sammanlagt 2007 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige, varav 553 äger katt. Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska Centralbyrån, så att resultatet är representativt för befolkningen i förhållande till det totala antalet personer som har deltagit i undersökningen.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.