Coronaviruset SARS-CoV-2 pÄvisat hos svensk hund

SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) rapporterar idag att coronaviruset SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19 hos människa, för första gången har påvisats hos en svensk hund.

SARS-CoV-2 påvisat hos svensk hund

Hunden behandlades på djursjukhus för luftvägssymptom och provtogs för SARS-CoV-2 som ett led i smittspårning, eftersom människor som varit i nära kontakt med hunden insjuknat i covid-19. Hunden har tillfrisknat och dess symptom bedömdes inte orsakade av infektion med SARS-CoV-2.

Att hundar har en viss mottaglighet för SARS-CoV-2 är känt sedan tidigare och det finns ett antal internationella rapporter avseende hundar som testats positivt för viruset. Våra husdjur anses dock inte vara drivande i smittspridningen, utan denna sker människor emellan.

Människor med misstänkt eller konstaterad covid-19-infektion bör begränsa sina kontakter med sällskapsdjur och vidta noga handhygien i all hantering av djuren. Djur som uppvisar symptom på sjukdom ska hållas åtskilda från andra djur.

Frågor om coronavirus hos djur

På vår hemsida kan du läsa om vanliga frågor och svar kring coronavirus hos hund och katt.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.