Hundfebern har slagit till under pandemin - därför är det viktigt med vaccinationer

När våren och sommaren har präglats av pandemin är det fler än någonsin som välkomnat en hund till familjen. Den 28 september infaller World Rabies Day där ett av årets fokusområden är vaccination av hundar mot denna dödliga virussjukdom. I Sverige är vi tack och lov förskonade från rabies men även i vårt land är vaccinationer en viktig del i förebyggandet av smittsamma sjukdomar. AniCura vill därför ta tillfället i akt att uppmärksamma både nya och gamla hundägare på vikten av att vaccinera sina hundar.

Rabies drabbar tiotusentals människor världen över varje år, och bett från en smittad hund är den vanligaste smittvägen. Sjukdomen har en hundraprocentig dödlighet när symptom uppkommer varför ett förebyggande arbete med vaccination är det enskilt viktigaste för att bekämpa sjukdomen. I Sverige förekommer inte rabies hos landlevande däggdjur och risken att som människa eller hund smittas här är därför så gott som obefintlig. 

Trots att vi är förskonade från rabies i vårt land så innebär det inte att våra hundar inte behöver vaccineras. Tvärtom. Under slutet av 70-talet och början av 80-talet härjade hundpesten i Sverige. Många var de hundar som blev svårt sjuka och krävde intensivvård på landets djursjukhus och trots all tillgänglig behandling dog ett stort antal hundar. Hundpesten orsakades av ett parvovirus, något som det vid 80-talets början saknades vaccin mot. Ett intensivt arbete påbörjades för att ta fram ett vaccin, en situation som vi alla kan relatera till idag i och med coronavirusets framfart. Tack vare ett målmedvetet arbete finns det idag mycket effektiva vacciner mot parvo. 

- Vaccin är ett effektivt sätt att skydda din hund mot ett antal smittsamma sjukdomar, däribland parvo. Det kan helt enkelt vara en billig livförsäkring, säger Sandra Douglas, chefsveterinär på AniCura Sverige.  

Basvaccin

Sverige har en hög andel vaccinerade hundar, vilket också leder till färre utbrott av smittsamma sjukdomar. Flockimmunitet har varit ett hett diskussionsämne under 2020 och här skiljer sig inte virusen nämnvärt åt. Ju färre mottagliga individer det finns desto svårare får viruset att sprida sig. Alltså, ju fler vaccinerade hundar vi har desto färre hundar kommer att bli sjuka av ett virus, även de som av någon anledning inte kan vaccineras eller som inte utvecklar ett skydd efter en vaccination. En ganska enkel ekvation men som kräver att vi håller ett ständigt fokus på vaccinationer. 

I Sverige bör alla hundar vaccineras regelbundet mot parvo, smittsam leverinflammation och valpsjuka. Hundar som lever i hundtäta områden, går på hunddagis eller på annat sätt träffar många andra hundar bör även vaccineras mot kennelhosta.

- Vaccinationer är en grundläggande faktor till att vi har förhållandevis få utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar i Sverige. Det är viktigt att komma ihåg att de flesta vaccinationer behöver ges regelbundet under hundens livstid för att de ska ge fullgott skydd, säger Sandra Douglas. 

Hunden på resande fot

Förekomsten av smittsamma sjukdomar som kan drabba hundar skiljer sig åt mellan länder. I Sverige är vi förskonade från merparten av dessa sjukdomar, något som vi vill värna om. Innan du tar med din hund på resa är det därför viktigt att du sätter dig in i vilka sjukdomar som förekommer i tillreselandet samt hur du bäst skyddar din hund. Utöver krav på rabiesvaccination kan det finnas andra vacciner som den resande hunden bör ges. 

Viktigt att veta om din hunds vaccinationer

Basvaccination inkluderar vaccin mot parvovirus, valpsjuka och smittsam leverinflammation (hepatit). Den första dosen ges när valpen är omkring åtta veckor och görs oftast hos uppfödaren. Nästa dos ges vid ca 13 veckors ålder. Återvaccination görs vart tredje år. 

Kennelhostevaccin bör ges årligen till hundar som umgås mycket med andra hundar – till exempel de som tävlar eller vistas på hundpensionat.

Se till att din hund är frisk när den vaccineras.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.