Våra bästa kattungeråd

Grattis till er nya familjemedlem! Vi vill passa på att ge några enkla råd för att katten ska få en så bra start som möjligt.

Vaccination

Det rekommenderas att kattungen får sin första vaccination vid ca 8-9 veckors ålder och omvaccinationen vid ca 12 veckors ålder. Vaccinet ger skydd mot kattsnuva (orsakad av calicivirus eller herpesvirus) samt kattpest. Efter ettårsvaccinationen som också den ger skydd mot både kattsnuva och kattpest räcker det att enbart vaccinera katten mot kattsnuva årligen och kattpest var tredje år. Passa gärna på att göra en hälsokontroll samtidigt.

Vill du ta med katten utomlands behöver den vara id-märkt, ha ett EU-pass och vara vaccinerad mot rabies (för resa mellan Sverige och Norge krävs dock inte rabiesvaccinering). Katten måste vara minst tolv veckor gammal innan den vaccineras mot rabies och sprutan får inte ges senare än tre veckor före avresa.

Avmaskning

Det är viktigt att kattungarna avmaskas upprepade gånger de första levnadsmånaderna för att undvika infektion med spolmask. Kattungar efter en honkatt som levt strikt som innekatt och som inte vistats i miljöer där det förekommer spolmaskägg behöver inte avmaskas då de inte får spolmask. Beroende på vilket avmaskningsmedel som väljs görs avmaskningen vid olika tillfällen under de första månaderna. Kattmamman avmaskas samtidigt som ungarna för att minska risken för återinfektion. Vid 12 veckors ålder, när kattungen är gammal nog att komma till sin nya familj, är den som regel helt färdigavmaskad av uppfödaren.

Det rekommenderas inte att vuxna katter avmaskas rutinmässigt, då överbehandling med avmaskningsmedel kan leda till att maskarna utvecklar motståndskraft (resistens) mot medlen. Istället bör man, om man misstänker att den vuxna katten har mask i magen, låta göra en analys av avföringsprov hos veterinär eller med hjälp av särskilda provtagningskit från apoteket.

Läs mer om avmaskning katt.

ID-märkning

Vi rekommenderar att du låter id-märka din katt även om du inte planerar att ta med den på utlandsresan. Svenska Kennelklubben, SKK, håller ett frivilligt ägarregister, dit man kan anmäla sitt ägarskap och kattens id-nummer. Id-märkning sker i form av en tatuering i örat eller med ett chip under huden mellan skulderbladen och görs av veterinär.

Kastration

Både hankatter och honkatter som inte ska gå i avel bör kastreras. Fördelen med kastrering är att man minskar antalet oönskade dräktigheter och undviker urinmarkering eller rymning. Okastrerade hankatter hamnar också oftare i slagsmål med andra katter. Man minskar även risken för de biverkningar som är förknippade med att ge p-piller till honkatter, som t ex juvertumörer. Kattungar bör ha fullgott vaccinationsskydd när de kastreras, vilket innebär att de som yngst bör vara fyra månader vid kastration. Eftersom kastrerade katter har lägre ämnesomsättning är det lämpligt att ha koll på kattens hull och eventuellt gå över till ett lågenergifoder.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.