Tumörsjukdomar i mag- och tarmkanalen hos hund

Tumörsjukdomar i mag- och tarmkanalen är relativt ovanliga hos hund jämfört med förekomsten hos människor. Det finns både godartade och elakartade tumörer i mag-tarmkanalen. I tunntarmen är lymfosarkom (en elakartad blodcellsjukom) och i magsäcken adenokarcinom, också den elakartad, vanligast.

Symtom

Symtomen vid tumörsjukdomar i mag-tarmkanalen kan variera mycket. Hundar kan även vara symtomfria en längre tid innan sjukdomen upptäcks. Exempel på symtom kan vara viktnedgång, försämrad aptit, illamående, kräkningar, diarréer och buksmärta.

Diagnos

Då tumörsjukdom inte är den vanligaste orsaken till symtomen som beskrivs ovan, börjar veterinären oftast leta efter andra orsaker till symtomen. Exempelvis kan blodprover och avföringsprov tas, samt röntgen- och ultraljudsundersökningar för att få ledning till varifrån symtomen kan härröra.

Det enda helt säkra sättet att ställa diagnos på en tumörsjukdom i mag-tarmkanalen är genom vävnadsprover. Detta kan göras på flera sätt beroende på vilken vävnad som är involverad och var tumören misstänks sitta. I vissa fall kan cellprov tas via ultraljud men oftast behövs lite större vävnadsprover (biopsier). Ibland opereras hela tumören bort och skickas för analys.

Behandling

Först när diagnosen är fastställd vet veterinären vilken den optimala behandlingen är för den aktuella tumörsjukdomen. I vissa fall kan tumörsjukdomen botas genom att all förändrad vävnad opereras bort. I andra fall krävs kirurgi i kombination med t ex cellgiftsbehandling. Detta är beroende på typ av tumör, var den sitter och huruvida den spridit sig.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.