Friskvård hund

Hunden har blivit en allt viktigare medlem i familjer, och då vi människor generellt sätt rör oss mindre, drabbas även våra fyrbenta vänner av för lite aktivitet. Om hunden sällan får springa fritt och ta ut sina rörelser, finns det en risk att den blir stel och kort i sina muskler längre fram i åldern. Då kan de vara en idé att sätta igång med friskvårdsträning!

Vad är friskvård för hund?

En stor del av friskvården går ut på att öka välbefinnandet, hålla hunden frisk och normalviktig samt förebygga skador och överbelastning. Friskvården kan också höja hundens prestationsförmåga i olika sammanhang.

Vid friskvårdsträning behövs grundkunskaper och sunt förnuft. Det är viktigt att friskvården inte blir för komplicerad och tidskrävande - då kan det vara lätt att ge upp. Det är bra att låta hunden få vara hund och se till dess naturliga instinkter, språk och levnadssätt.

I dagens samhälle rör sig hundar i allmänhet för lite. Tack vare samhällets reglemente och att vi lever nära trafiken och andra människor, måste hundar röra sig mycket i koppel. Rastas hunden mycket i koppel får den sällan ta ut sina rörelser, vilket kan bidra till att den blir stel och kort i sina muskler längre fram i åldern. För att hålla leder friska behöver hela ledytan utnyttjas och alla kringliggande muskler användas.

Hur påverkas hunden?

Kroppens prestationsförmåga anpassar sig normalt till individens ambitionsnivå och aktivitetsnivå. Utsätts kroppen för inaktivitet, anpassar den sig den snabbt efter detta. Som tur är anpassas kroppen lika bra åt andra hållet - när den fysiska aktiviteten ökar, höjs även prestationsförmågan.

Träning innebär att kroppen utsätts för en belastning eller stress, denna kan vara både fysisk och psykisk. Med rätt upplagd träning skiljer sig denna typ av stress från den som leder till skador och sjukdomar. Vid extrem belastning, eller felaktig träning, kan dessa två former av stress ligga väldigt nära varandra. Rätt balansgång leder till god fysik för hunden. Vill djurägaren uppnå en allsidig bra träning och god kondition för hunden, kan olika motionsformer blandas.

Det är viktigt att träning och belastning ökar successivt, annars finns risk att resultaten inte förbättras. För att minska skador och överträning, bör upptrappningen också anpassas efter individ och förmåga.

Vid det aktiva träningsarbetet utsätts kroppen för en ökad förslitning. Kroppen är emellertid konstruerad så att den omedelbart efter arbetets slut sätter igång med återuppbyggnad av de förslitna vävnaderna. Den kompenserar slitaget, men nöjer sig inte med att stanna vid utgångsnivån. Istället överkompenseras det förslitna till en högre nivå, som motsvarar de förhöjda kraven. Förutsättningen för att detta ska kunna ske är dock tillräcklig vila och fullvärdig kost.

Vad händer med kroppen när konditionen ökar?

När konditionen förbättras blir hjärtat större och sammandragningskraften ökar, fler små blodkärl bildas och även produktionen av röda blodkroppar ökar. Den största förändringen uppnås i regel de första månaderna, därefter blir förbättringarna mindre och mindre och till slut stabiliseras prestationsförmågan till en viss nivå. Träningen måste sedan ökas igen, både i träningsmängd och intensitet, för att ytterligare förändringar ska uppnås.

När kan jag börja träna min hund?

Hård fysisk träning bör generellt inte påbörjas innan hunden är färdigvuxen och höftledsröntgad. Om den hårda fysiska träningen påbörjas för tidigt kan risken för skador öka.

Tyvärr finns det en rädsla för att motionera hunden det första året på grund av risk för skador. Ibland förekommer det att djurägaren har fått information om att hunden ska lyftas upp och ner för trappor, endast gå korta promenader och kanske till och med sitta i bur inomhus under det första levnadsåret. Detta kan bidra till att hunden inte får möjlighet att successivt träna upp muskulatur, kondition och kroppsmedvetande under det första viktiga året. Det finns också en risk för övervikt eftersom hunden rör sig för lite. Allt detta tillsammans, kan bidra till problem längre fram i hundens liv.

Tyngdpunkten fram till ett års ålder bör istället ligga på allsidig träning med promenader, koordinationsträning, inlärning av moment som gynnar kroppsmedvetandeträningen och kondition i lagom mängd. Så länge hunden följer med på promenaderna behöver djurägaren sällan oroa sig för överträning av unghunden.

Träning i form av promenader i skog där hunden får lyfta på benen och gå balansgång över stock och sten är en alldeles utmärkt träningsform för unghunden. Att träna hunden att gå slalom mellan benen eller att göra konster är bra träningsformer som ökar kroppsmedvetandet.

Hur går träningen till?

Jämför din jakt-, bruks-, agility-, sällskap- eller polishund med en elitidrottare. Elitidrottaren tar hand om kroppen ordentligt för att den ska hålla länge och för att undvika skador. De underhåller musklerna lika mycket före, under och efter en aktivitet. De värmer upp en bra stund innan den fysiskt krävande aktiviteten och de stretchar och får massage. Efter en aktivitet klär de på sig för att musklerna ska svalna långsamt.

Hunden har oftast inga egna marginaler, och känner oftast inte själva när det är dags att sluta träna eller jaga. Det är djurägarens uppgift att styra och bryta träningen i rimlig tid och hjälpa hunden att återhämta sig efter träning.

En hund som är i bra kondition får inte bara bättre ork, kroppen byggs också upp för att klara de påfrestningar den utsätts för. Efter avslutad tränings- eller jaktsäsong vinner djurägaren mycket på att underhålla hundens kondition så att inte träningen behöver påbörjas från början, när det blir säsong igen.

Uppvärmning är viktigt

Vid all träning av hund är det viktigt att kroppen är uppvärmd och förberedd för den kommande aktiviteten. Uppvärmningen har två syften. Skadeförebyggande och prestationshöjande.

Vid uppvärmning ökar blodcirkulationen, musklerna mjukas upp, lederna smörjs med ledvätska och nervsystemet aktiveras. Reaktionen ökar och musklerna blir mindre trötta. Cirka 5-10 minuters uppvärmning ger normalt en ökad cirkulation och temperaturhöjning.

Uppvärmning kan vara promenader i koppel eller lätt jogging. Längden på uppvärmningstiden bör anpassas efter hur hårt arbete hunden skall utföra. Är det ett väldigt fysiskt krävande arbete kanske inte 5-10 minuter räcker, hunden kanske behöver springa lös för att pulsen ska höjas. Intensiteten bör höjas långsamt.

Uppvärmningens effekt minskar redan efter cirka tio minuter. Tiden är beroende av ras, storlek och hårlag. En stor välpälsad hund håller värmen i musklerna mycket längre än en liten, korthårig hund. Har hunden suttit i bilen, eller stått still och väntat en stund på sin tur på att få tävla, leka eller jaga etc. kan den ha hunnit bli kall. Det är alltså bra om hunden blir uppvärmd varje gång den ska aktiveras på nytt.

Att ha täcke på hunden i bilen eller i pauser gör att hunden håller värmen längre och uppvärmningens effekt sitter kvar längre. De raser som är kraftigt bepälsade behöver sällan täcke men många korthåriga och tunnhåriga hundar kan behöva täcke vid lägre temperaturer.

Koordinationsträning

Koordination är förmågan att samordna kroppsrörelser i förhållande till varandra och till omgivningen. Genom koordinationsträning får hunden möjlighet att kontrollera sina rörelser samtidigt som den inte gör av med energi. En hund som har övat upp sin koordination löper också mindre risk att skada sig eftersom den har kontroll över sin kropp, den har en god kroppskännedom. När en träningsuppgift blir till vana har den mist sin koordinativa utmaning. Därefter sker rörelsen av sig själv utan att den aktivt styrs från hjärnan.

Det finns olika typer av utmaningar där hunden tränar sin koordination. Exempel är balansgång på omkullfallna träd eller att hoppa upp och ner på sten och stock. Stenen kan bli högre och högre eller svårare att hålla balansen på. När hunden har blivit duktig på att sitta på en sten kan svårighetsgraden utökas genom att låta hunden göra konster på stenen istället. Andra koordinationsövningar kan vara att låta hunden gå på en flytbrygga eller en skumgummimadrass. Låt gärna hunden röra sig i kuperad terräng.

Lek är en jätte bra övning för att lära hunden att öka sin timing, anpassning, snabbhet. Glöm inte att alltför våldsamma lekar ökar risken för skador, ha hunden under noggrann uppsikt! Kom ihåg att värma upp hunden innan all lek.

Trötthet begränsar koordinationsförmågan, vilket innebär att skaderisken ökar. Det är därför viktigt att inte ha för koordinationskrävande uppgifter i slutet av ett träningspass.

Nedvarvning

Målet med nedvarvningen är att minska stelhet, muskelömhet samt att skynda på återhämtningen. Vid nedvarvning hålls cirkulationen igång en längre stund och på så vis följer mjölksyran med blodet.

Ett träningspass eller en tävling kan avslutas med 10-15 minuters lätt aktivitet där hunden får gå eller trava långsamt i koppel. Efter mycket hård träning med hunden kan det vara nödvändigt att varva ner i 20 minuter. Efter den tiden bör hunden ha slutat att flåsa och bör röra sig mer avslappnat.

Det är minst lika viktigt att ge hunden en bra möjlighet att varva ner mentalt. Så länge hunden tror att det är mer aktivitet på gång, kommer den att fortsätta att producera stresshormoner. Stresshormoner gör att kroppen stannar kvar i ett beredskapsläge även om hunden inte rör på sig.

Träningsvärk på hund

Träningsvärk orsakas av för hög belastning - det vill säga för långvarigt arbete i förhållande till träningsgrad, viktbelastning eller rörelse som avviker från det normala rörelsemönstret. För att undvika träningsvärk på hunden, bör konsekvent och successiv upptrappning av muskelstyrka ske.

Träningsvärk kännetecknas av diffus ömhet över hela muskeln. Vid träningsvärk uppstår mikroskopiska muskelfiberskador som oftast är störst efter två dagar, och normalt återställda efter cirka 4-6 dagar. Under de här dagarna är muskeln svagare än normalt. Muskelansträngning av den grad som utlöste besvären bör i detta läge undvikas, risken är annars att större fiberbristningar i muskeln uppstår.

Lätt fysisk aktivitet som promenader rekommenderas för att underlätta borttransport av slaggprodukter. Försiktig massage kan också åstadkomma en ökad lokal blodgenomströmning i de muskler som ska återhämtas. Lymfsystemet stimuleras och slaggprodukter avlägsnas från muskeln, samtidigt som musklerna får extra värme och näringstillförsel via blodet.

Utfodring

För att hunden ska orka prestera är en av grundstenarna utfodringen. Det kan vara en fördel att välja ett foder av hög kvalitet med bra råvaror. Ett foder med hög smältbarhet räcker vanligtvis längre och blir många gånger billigare i slutändan. Ett välbalanserat foder ger vanligtvis en frisk glansig päls, normalt hull och en liten mängd fast avföring.

Innan en större prestation kan förberedelser vara avgörande om hunden kommer att orka eller inte. Dagen innan aktivitet kan hunden få extra mycket vätska på maten. Några timmar innan aktivitet kan hunden utfodras med en mindre, men mer energirik portion med mat och vätska. Alltför stor portion i anslutning till aktivitet kan öka risken för magomvridning hos vissa hundraser.

Vila och återhämtning

För hundar som arbetar hårt är vilan viktig för återhämtning. Utan vila försämras prestationsförmågan och hunden blir lätt trött, vilket kan öka skaderisken. En del träning med hög intensitet kan i vissa fall kräva 72 timmars återhämtning, innan samma träning återupprepas med maximal intensitet. En hund som inte får vila ordentligt kan också visa upp många olika stressbeteenden.

För genomgång av din hund och få rekommendationer om lämplig träning – hör av dig till närmaste AniCura rehabavdelning!

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.