Socialisering av marsvin

Marsvin är sociala djur och bör aldrig hållas ensamma, vilket även regleras av djurskyddslagen. Hur mycket vi än umgås med vårt marsvin kan vi aldrig ersätta det som marsvinen ger varandra.

Marsvin i naturen

Marsvin i naturen lever i flockar bestående av en hane och flera honor. Detta är svårt att återskapa i fångenskap, då en okastrerad hane tillsammans med flera honor ger ett oöverskådligt antal ungar. Honan är brunstig i ett dygn ca var 14 dag och brunsten börjar direkt efter förlossningen, då hon även låter sig paras. Hon är dräktig i genomsnitt 67 dagar och får i genomsnitt 3 ungar. Hon kan därför föda ca 15 ungar per år. Ungarna blir könsmogna redan vid 4-6 veckors ålder och börjar då reproducera sig. Du bör därför kastrera din hane om den går ihop med en eller flera honor. Läs gärna mer om kastrering av marsvinshanen här och kastrering av marsvinshonan här. En kastrerad hane kallas en kastrat.

Två honor tillsammans – ett bra val

Det är en riktigt bra lösning att ha två honor ihop, särskilt om de är syskon och har vuxit upp tillsammans. Marsvinshonor är generellt accepterande av andra honor, speciellt om den ”nya” i flocken är ung när den introduceras. Enstaka honor kan dock vara mycket dominerande och accepterar bara enstaka individer och inte den man själv har valt som kompis. Därför kan det vara en bättre idé att hon har sällskap av en kastrerad hane.

En kastrerad hane med flera honor – ett bra val

Genom att ha en kastrerad hane tillsammans med flera honor efterliknar man marsvinens naturliga levnadsförhållanden i flock. Det är ovanligt att en kastrat och en hona inte kommer överens och man kan till och med uppleva att kastraten skapar lugn och sämja i en större flock av honor. Det är viktigt att det endast är en kastrat i flocken, då de annars kommer att slåss om honorna. Har du därför en marsvinshane som behöver sällskap är det bästa att kastrera honom och skaffa en hona som sällskap. Man bör först sätta ihop dem 4-6 veckor efter hanens kastrering, då han i den perioden kan göra henne dräktig.

Två hanar ihop – är komplicerat

Hanar blir mycket territoriella när de blir könsmogna och man kan uppleva att två syskonhanar som tidigare har gått ihop plötsligt börjar slåss. I naturen lever inte hanar ihop utan slåss om honorna. De kan bli mycket aggressiva mot andra hanar och kan orsaka mycket skada på varandra. De kan till och med dö av skadorna, därför ska man ta det på stort allvar. Det kan räcka med att den ena hanen plötsligt luktar annorlunda än den brukar (har till exempel varit i en annan bur än den brukar, på utställning eller har parat en hona) för att det ska utlösa en kamp. Marsvinshanar ändrar inte personlighet när de kastreras och därför är detta inte en lösning om de först har blivit ovänner. Det enda man kan göra är att sära på dem, kastrera dem båda och ge dem varsin hona som kompis. Det finns dock många exempel på marsvinshanar som går ihop ett helt liv. Oftast är det då kullsyskon som har mycket stor yta att röra sig på och som bor hos erfarna ägare.

Introduktion av ett nytt marsvin

Marsvin kan vara mycket tuffa mot varandra när de ska sättas ihop. För att minska risken för skador, bör detta därför ske långsamt över tid. Ju större flocken är som marsvinet ska bo med och ju mer tillgänglig plats, ju lättare är det.

Börja med att låta marsvinen bo i varsin bur som står så nära varandra, att de kan se varandra, prata med varandra och nosa på varandra genom gallret. Efter några dagar kan man låta dem träffas på neutral mark, utanför burarna och gärna på en filt eller matta som inte luktar av någon av dem. Marsvin reagerar mycket på dofter och har en bättre accept av ett annat marsvin som doftar som det själv. Man kan ”torka” dem med en handduk som man själv har torkat sig innan introduktionen, på så sätt minskar deras egen doft en stund. Ge dom gärna massor av hö och färskt grönt att mumsa på när de träffas, detta både avleder och skapar band dem emellan, då marsvin gärna äter socialt ihop. När marsvinen är vänliga mot varandra och söker kontakt utan att det blir komplicerat, kan man låta dem bo ihop. Börja gärna i en stor neutral inhägnad i det rummet de träffats, ju mer plats de har ju bättre går det. Första dygnet är mest kritiskt. Därefter kan man introducera dem till den buren de ska ha. Är den inte ny bör den vara desinficerad och med nya spån eller vad man nu använder i botten. Avled dem gärna med massor av hö och grönsaker första dagarna och håll koll på om de skulle börja slåss. Undvik dock att sära på dem om möjligt, då det försvårar för dem att någonsin kunna bo tillsammans. Istället bör man öka deras bo areal och ge dem mycket aktivering. Det kan ta tid att föra ihop två individer men har man tålamod brukar det till sist gå bra. Skulle marsvinen få sår under tiden kan man rensa med koksaltlösning som går att köpa på apoteket. Kontakta gärna en veterinär om du är osäker.

 

Publicerat: oktober 2017. Författare: Mette Louise Halck, veterinär, AniCura Københavns Dyrehospital

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.