Cystor på äggstockarna hos marsvin

Cystor på äggstockarna (ovariecystor) är mycket vanligt hos marsvinshonor. Cystor är vätskefyllda blåsor i äggstockarna och kan bli stora som hönsägg. De orsakar stort obehag hos marsvinet men kan förebyggas genom kastration.

Orsak

Orsaken är för närvarande inte klarlagd men upp emot 80 % av alla honor över 4 år har cystor på äggstockarna. Ju äldre marsvinet blir, ju större blir risken att utveckla cystor och cystorna blir större med åldern.

Symtom

Symtomen beror på typen av cysta, till exempel om den är hormonproducerande (<10 %) eller inte. Producerar cystan hormoner kan ett symtom vara att honan konstant i brunst och irritabel. Ett annat symtom är symmetrisk pälslöshet i båda flankerna, utan klåda eller hudirritation. Hos några honor ses förändringar i livmodern som blödningar, livmoderinflammation och tumörer. Ibland har marsvinet nästan inga symtom förutom lite sekret eller blödning från genitalierna. Är cystan inte hormonproducerande är symtomen oftast mer ospecifika som nedstämdhet, och är ofta relaterade till det obehag som kommer av att cystorna spänner i buken och är obehagliga. Man kan även då och då uppleva smärtreaktioner hos marsvinet, eftersom cystorna kan spränga i bukhålan. Efter ett tag bildas det dock nya cystor. Marsvinet kan ha så ont att hon slutar äta, går ner i vikt eller är allmänpåverkad även på andra sätt.

Diagnos

Det säkraste sättet att ställa diagnos på är genom en ultraljudsundersökning av marsvinets buk. Själva skanningen görs från sidan av flanken medan hon står/sitter på bordet. Man kan se cystor helt ner till ett par mm. På det här sättet kan man också uppskatta antalet cystor och om de finns på endast ena äggstocken eller på båda. Är cystorna stora kan veterinären ibland känna dem genom att palpera buken.

Behandling

Det enda sättet att behandla sjukdomen på är genom sterilisering eller kastrering. Har marsvinet cystor bör även livmodern undersökas, då det oftast även finns problem i denna. Oftast rekommenderas kastrering, då både äggstockar och livmoder tas bort. Läs gärna mer om ingreppet här. Det finns sätt att lindra marsvinets besvär om inte operation är möjligt, genom löpande injektioner med hormonpreparat. Effekten blir dock oftast sämre över tid. Man kan även punktera cystan genom ett nålstick i buken, detta ger en omedelbar lindring för marsvinet men är inte en långsiktig behandling, då cystan kommer att fyllas på igen.

Förebyggande åtgärder

Det enda sättet att förebygga ovariecystor på är att ta bort äggstockarna på marsvinet. Detta kan göras från och med 6 månaders ålder. Fördelen vid att bara ta bort äggstockarna är att det är ett mindre kirurgiskt ingrepp och marsvinet är oftast ungt vilket minskar risken för komplikationer. Även honor som har fått ungar får cystor, därför är det inte en förebyggande åtgärd att låta henne ingå i aveln.

 

Publicerat: september 2017. Författare: Mette Louise Halck, veterinär, AniCura Københavns Dyrehospital

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.