Användarvillkor

Välkommen till AniCura – en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa! Dessa användarvillkor, tillsammans med vår integritetspolicy, gäller för användning av de e-veterinärtjänster som AniCura Online AB, org.nr. 559191–9567, (”AniCura” eller ”vi”) erbjuder dig genom vår app ”AniCura” (”Tjänsten”). Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder Tjänsten. Du måste godkänna användarvillkoren för att ha rätt att använda Tjänsten.

1. Allmänt

Tjänsten är en applikationsbaserad e-veterinärtjänst där du digitalt kan konsultera med en legitimerad veterinär och få en vårdkontakt i form av en konsultation via chatt, röstsamtal eller video. När en konsultation startar får du möjlighet att beskriva djurets sjukdomstillstånd och/eller beteende för veterinären som därefter kan föreslå behandlingsåtgärder.

2. Ditt konto och användning av tjänsten

För att skapa användarkonto och använda Tjänsten ska du vara 18 år eller äldre.

För att kunna använda Tjänsten måste du skapa ett användarkonto och förfoga över ett BankID för identifikation. När du registrerar ditt konto kommer du att bli ombedd att uppge viss personlig information. Du bekräftar att de uppgifter som du fyller i är korrekta och uppdaterade och du ansvarar för att, under den tid du har ett konto, hålla informationen uppdaterad. Information om vår behandling av personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

Ditt användarkonto är personligt och du ansvarar för att se till att ingen annan kan använda ditt användarkonto. Du ansvarar för all användning av Tjänsten som gjorts via ditt användarkonto.

3. Vårt tillhandahållande av tjänsten

AniCura utvecklar ständigt Tjänsten och kan komma att helt eller delvis uppdatera, förändra eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla Tjänsten eller delar därav (såsom, men inte begränsat till, funktioner och tillgängliga tjänster). Vi kan behöva utföra arbete som påverkar Tjänsten, och Tjänsten kan från tid till annan helt eller delvis vara otillgänglig eller inte fungera tillfredställande pga. planerat eller oplanerat underhåll, driftsstörningar eller andra omständigheter.

Du är medveten om att Tjänsten, som e-tjänst, är ett komplement till traditionell fysisk veterinärvård. Rådgivning via tjänsten ersätter inte fysiska undersökningar och behandlingar.

AniCura har rätt att stänga av ditt konto och avregistrera dig från Tjänsten med omedelbar verkan om du missbrukar Tjänsten, orsakar skada eller olägenhet för användningen av Tjänsten eller oss eller du på annat sätt bryter mot dessa användarvillkor. Du har inte rätt att återregistrera eller registrera nytt konto utan särskilt tillstånd från AniCura om ditt konto har stängts av i enlighet med denna punkt.

4. Avgifter och betalning

Priser och avgifter för Tjänsten, och samtliga eventuella övriga tillämpliga priser, framgår i appen under FAQ.

Betalning för Tjänsten sker genom faktura som skickas efter att konsultationen har avslutats.

5. Ditt ansvar

Du ansvarar för att ditt konto används i enlighet med dessa användarvillkor, andra villkor som anges i Tjänsten samt vid var tid gällande rätt.

Om du publicerar information i Tjänsten ansvarar du ensam för innehållet i sådan information.

Om du brutit mot dessa användarvillkor eller gällande rätt, eller använt Tjänsten på olagligt eller otillåtet sätt, är du skyldig att ersätta och hålla AniCura skadeslöst från all skada som vi orsakas härav.

6. Vårt ansvar

Vi strävar efter att tillhandahålla Tjänsten kontinuerligt och med stabilitet. Tjänsten och webbplatsen tillhandahålls dock i befintligt skick och utan några utfästelser eller garantier av något slag. AniCura ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma för att du inte kan tillgå Tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla Tjänsten.

Vi ansvarar inte för innehållet på webbplatser som länkats till eller från Tjänsten eller webbplatsen.

AniCura ansvarar för att veterinär som ger vård, råd och information i Tjänsten innehar legitimation och/eller uppfyller andra krav för att kunna tillhandahålla Tjänsten.

AniCuras ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande [tiotusen (10 000)] kronor. Vi svarar alltså inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.

Om du har problem med eller är missnöjd med Tjänsten eller webbplatsen kan du vända dig till oss, genom att mejla kontaktonline@anicura.se,  och/eller välja att sluta använda Tjänsten. Om du anser att en veterinär har gjort en felbehandling, kan du vända dig direkt till oss eller ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård vilken är den myndighet i Sverige som prövar frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonal.

7. Uppsägning av användarvillkoren/avsluta konto

Dessa användarvillkor gäller så länge du har ett användarkonto. Om du inte längre vill vara bunden vid användarvillkoren måste du avsluta ditt konto enligt instruktioner i kontot.

Avslutar du ditt konto kommer vi skyndsamt ta bort all tillhandahållen och lagrad information kring dig med undantag för sådan information som vi enligt lag har en skyldighet att spara.

8. Immateriella rättigheter

Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Tjänsten, AniCuras varumärke, firma, och webbplatsen samt samtliga dokument som används och/eller tillhandahålls av AniCura på webbplatsen och i Tjänsten, tillhör AniCura (eller i förekommande fall våra licensgivare) med ensamrätt. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av AniCuras material som inte uttryckligen tillåts enligt dessa användarvillkor eller våra instruktioner från tid till annan är förbjuden. Du bekräftar och accepterar att otillåten användning av våra immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot användarvillkoren, vara brottsligt.

Äganderätt och upphovsrätt till eventuella bilder och videomaterial som tillhandahålls av dig, tillhör dig. AniCura har dock rätt att använda sådana bilder och videomaterial för att kunna tillhandahålla Tjänsten till dig. Det innebär bland annat att AniCura har rätt att lagra och kopiera, samt kan komma att tillhandahålla, sådana bilder och videomaterial till annan vårdgivare vid exempelvis remiss. Vi använder inte bilder och videomaterial som tillhandahållits av dig i annat syfte än att tillhandahålla Tjänsten.

9. Behandling av dina personuppgifter

Din integritet och personliga information är viktiga för oss. Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy, som förklarar vilka personuppgifter vi samlar in från dig, hur och varför vi samlar in, lagrar, använder och delar sådan information, dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och hur du kontaktar oss och tillsynsmyndigheter om du har en fråga eller klagomål om användningen av dina personuppgifter. Här kan du läsa vår integritetspolicy.

10. Villkorsändringar

AniCura kan komma att förändra dessa användarvillkor ensidigt. Vid förändring kommer vi att publicera de nya användarvillkoren på webbplatsen, och kommer genom Tjänsten och/eller via den e-mailadress du angivit i Tjänsten informera dig om att användarvillkoren har förändrats.

Om du inte accepterar en eller flera förändringar av användarvillkoren ska du upphöra att använda Tjänsten och avregistrera ditt konto, alternativt höra av dig till oss och begära att vi avregistrerar ditt konto.

11. Tvist

Svensk lag tillämpas på dessa Villkor. Om det uppstår tvister i förhållande till dessa Villkor ska dessa avgöras i svensk domstol, eller i det land där du har din hemvist. Om du har hemvist inom EU, tillhandahåller Europeiska Kommissionen en onlineplattform för tvistlösning, vilken du kan nå här: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vidare har du i egenskap av konsument rätt att använda alternativ tvistlösning från Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. 

12. Kontakta oss

Vill du få hjälp eller annan kontakt med oss kan du skicka ett mail oss på kontaktonline@anicura.se.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.