Stretching katt

Stretching betyder direktöversatt töjning. Stretching kan göra muskulaturen mer elastisk och därigenom kan bättre rörlighet och smidighet uppnås. I vissa situationer kan stretching även minska smärta.

Vid stretching förs en kroppsdel långsamt mot en position, där kroppsdelen hålls kvar under ett antal sekunder. Rörelsen kan vid behov upprepas ett antal gånger under en behandling. När stretching påbörjas kanske katten bara kommer en bit på vägen mot maxläget, men efter hand kan optimalläget uppnås. Stretching måste få ta sin tid så att muskulaturen inte skadas. Det kan ta flera veckor innan den önskade positionen nås fullt ut.

Vid stretching bibehålls ledens naturliga rörelsebana och störningar undviks i muskulatur och ledfunktion. Stretching är avstressande och ger ofta hjälp till avslappning. Det kan också bidra till en kroppsmedvetenhet som gynnar individen, och i sin tur kan motverka skador genom bättre kroppskontroll. En fördel med att kunna stretcha sin katt är bland annat att spänningar, muskelbristningar och skador snabbare kan upptäckas.

Varför stretcha?

Målet med stretching är att minska muskelspänningar och att ge en större rörlighet i lederna och musklerna, dock utan en extrem rörlighet. En extrem överrörlighet kan leda till översträckningar, stukningar, vrickningar och andra skador.

Det finns flera orsaker till att en muskel blir stram. Dålig koordination, inaktivitet, ensidiga rörelser, skador och smärta kan vara exempel. Ett stört rörelsemönster vid hälta eller ledsjukdomar kan göra att muskler blir förkortade på grund av ett kortare steg och över- eller felbelastning.

En muskelstramhet som inte behandlas, kan också leda till förändrat rörelsemönster och en felaktig belastning på lederna. Det är viktigt att hela rörelseomfånget i en led utnyttjas för att musklerna ska kunna jobba på rätt sätt. Muskelstramhet kan yttra sig på olika sätt. Det vanligaste är att katten blir stel efter vila, men kan också visa trötthet och olika grader av smärta.

Det är viktigt att ha respekt för muskelns kondition och töjningsförmåga vid stretching. Om stretching utförs på ett korrekt sätt är det också troligt att det känns bra för djuret.

Hur går stretching till?

Det är viktigt att katten känner sig lugn och trygg när den ska stretchas, och att den har förtroende för den som stretchar. Det är varken lätt eller naturligt att överlämna en kroppsdel i någon annans händer, framför allt inte vid smärta. Det är alltså av största vikt att den som stretchar gör det på ett korrekt sätt samt väljer positioner som känns bra för den stretchade individen och den som stretchar.

En del djur kan uppleva det behagligare att ligga ner vid stretching medan en del tycker bättre om att stå upp. Vid stretching är det viktigt att använda händerna så att djuret får ett ordentligt stöd. Om katten spänner sina muskler kan effekten av stretchingen utebli.

När bör man stretcha sin katt?

Stretchingen bör påbörjas efter massage då musklerna fortfarande är varma. Innan stretching utförs på egen hand bör djurägaren ha fått noggranna instruktioner av utbildad personal inom rehabilitering om hur den egna katten stretchas på bästa sätt.

När bör katten inte stretchas?

  • När musklerna är kalla
  • Vid smärta före eller efter stretching
  • Om katten eller hunden är stressad och inte kan stå eller ligga still (risk för skador vid stretchingen)
  • Vid överrörlighet i leder och muskler
  • Katter och hundar med akuta skador i ledband, muskulatur eller skelett
  • Kattungar och valpar (som är under 8-10 månader)
  • Nyopererade djur

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.