Radiojodbehandling katt

Hypertyreos hos katt kan behandlas med radioaktivt jod. Den radioaktiva joden injiceras subkutant under huden och tas upp av sköldkörteln. Strålningen, som i huvudsak är kortvågig, så kallad betastrålning, når högst två mm i vävnaden och förstör de onormala sköldkörtelcellerna. Katten måste stanna på djursjukhuset några dagar efter injektionen, till dess att strålningen avklingat så att den inte utgör någon strålningsrisk för sin omgivning.

Om man nyss ställt diagnosen hypertyreos väljer man ibland att låta katten starta på medicinering med tabletter eller dietfoder (Hills y/d) just för att kunna kontrollera njurfunktion och blodtryck efter insatt behandling, då hormonnivåerna är normaliserade. Detta eftersom hypertyreos kan maskera en nedsatt njurfunktion. Det kan vara bra att veta om njurarna är nedsatta, innan man tar beslut om vilken behandling som är bäst motiverad för just denna katt. Även mätning av blodtryck är viktigt att kontrollera både före och efter insatt medicinsk behandling/dietbehandling. Om katten har högt blodtryck från början kan man inte räkna med att detta automatiskt normaliseras då sköldkörtelfunktionen återgår till det normala.

Inför radiojodbehandling

Katt som Felimazolbehandlas för hypertyreoidism skall inför radiojodbehandling vara utan sin tyreostatika i minst 10 dagar före injektionen av radioaktivt jod. Katter som behandlas genom utfodring av Hills y/d ska vara utan fodret i minst 10 dagar. Vid behov tas ett blodprov för bestämning av sköldkörtelhormonet T4 ca 3 dagar före behandlingen.

Ca två månader efter radiojodbehandlingen kontrolleras nivån av T4 på nytt. Det händer att T4-värdet sjunker eller stiger ytterligare upptill ett halvår efter behandling. Generellt hamnar de allra flesta katter inom normalnivåerna efter jodbehandling och blir alltså eutyroida. I större undersökningar utgör denna grupp ca 80-90% Några procent kvarstår hypertyroida och kan då ges en andra behandling jod ett halvår senare. Några procent av katterna blir hypotyroida dvs ligger för lågt i sköldkörtelhormon efter behandling, vilket i så fall behandlas med tabletter. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.