Kastrering katt

Som kattägare behöver du se till att din katt inte förökar sig okontrollerat. För en katt som inte ska gå i avel är kastrering den bästa metoden för att förhindra dräktighet. Genom kastrering förebyggs dessutom diverse problem som helt eller delvis beror på könshormoner.

Varför kastreras katter?

Katter är väldigt fertila så en okastrerad honkatt kan snabbt bli dräktig om hon går ute. En okastrerad hankatt tenderar att ofta hamna i slagsmål med andra katter, rymma hemifrån, urinmarkera och visa dominans. 

Hos en kastrerad katt försvinner könsdriften och beteenden som hör ihop med det, som löpbeteende hos honkatter och urinmarkeringar och rymningar hos hankatter. Det går att förhindra löp och dräktighet hos honkatter med hjälp av P-piller, men eftersom P-piller med tiden ökar risken för juvertumörer, livmoderinflammation och andra allvarliga sjukdomar, rekommenderas kastration för katter som inte är tänkta att användas i avel. 

Hur går en kastrering till?

Kastrering innebär att könskörtlarna tas bort, det vill säga testiklarna hos hankatter och äggstockarna hos honkatter. Vid kastration av honkatt tas som regel också livmodern och äggledarna bort. När könskörtlarna tas bort försvinner kattens förmåga att fortplanta sig, och nivåerna av könshormoner sjunker avsevärt. 

Hur gammal ska katten vara när den kastreras?

Enligt de svenska riktlinjerna bör katter vara minst 4 månader när de kastreras. 

Kastration av honkatt

Kastration av honkatt kallas med en medicinsk term för ovariehysterektomi (OHE), vilket betyder avlägsnande av äggstockar och livmoder. Genom detta ingrepp förhindras både löpbeteende och dräktighet permanent. OHE på katt är en vanligt förekommande åtgärd på de allra flesta veterinärkliniker. 

Förberedelser

Ovariehysterektomi görs under full narkos. Vanligtvis får man lämna in katten på kliniken på morgonen och hämta den igen på eftermiddagen. En katt som ska sövas behöver vara fastande i omkring 6 timmar före narkosen. Fasta innebär att katten inte ska serveras någon mat, men får fri tillgång till vatten. Instruktionerna om fasta och andra förberedelser kan skilja sig åt mellan olika kliniker. 

Operationen

När katten är sövd rakas pälsen bort från ett område på magen. Huden steriltvättas och desinficeras. Operationsområdet kläs in med sterila operationsdukar för att inte operationssåret ska förorenas av bakterier som kan orsaka infektion. Smärtlindring ges både i samband med operationen och efteråt.

Under operationen avlägsnas kattens livmoder och äggstockar. Därefter sys bukväggen ihop i flera lager. De djupare lagren sys med en resorberbar tråd som försvinner av sig själv. Stygnen som sitter i huden kan vara sydda med en tråd som försvinner av sig själv, men annars behöver de tas bort efter 10-12 dagar. Det görs på veterinärkliniken och kostnaden för stygntagning är inkluderad i priset för operationen. På en del kliniker används istället speciellt hudlim för att sluta huden. 

Eftervård efter kastrering av honkatt

Katten får vanligtvis komma hem igen på eftermiddagen när den har vaknat ordentligt efter narkosen. Den bör inte lämnas ensam samma dag som den har opererats, men som regel får katten lov att äta och dricka när den kommer hem. Du får också ett recept på smärtstillande medel som du ska ge den i några dagar efter operationen.

Krage eller body

Katten får inte komma åt att slicka eller bita på såret. Därför är det viktigt att den har på sig krage. Kragen kan tas av någon gång per dag så att katten kan tvätta övrig päls. Kragen kan samtidigt torkas ren invändigt. Kragen bör användas 10-12 dagar eller tills stygnen tas eller såret är läkt. En del katter har lättare för att acceptera en body i tyg än en krage.

Sårvård

Såret bör kontrolleras dagligen. Det ska se torrt och fint ut. Det är normalt att området kring operationssåret blir lite svullet, men det ska inte bli varmt, hårt eller ilsket rött. Detta kan vara tecken på infektion eller någon annan komplikation. 

Om såret ser fint ut är det bäst att inte röra vid det. Om det sipprar klar vätska från såret kan du försiktigt rengöra den kringliggande huden med mild tvål och ljummet vatten. Svullnad, rodnad, blödning eller dålig lukt kan tyda på komplikationer. Kontakta kliniken om du upptäcker några avvikelser.

Operationssåret bör inte belastas mer än nödvändigt. Låt inte katten gå ut förrän stygnen är tagna och såret är helt läkt. 

Om katten verkar dämpad, drar sig undan mycket eller äter sämre kan det vara tecken på att smärta eller biverkning av den smärtstillande medicinen (som regel illamående och dålig mage). I så fall ska veterinär kontaktas. 

Vad är skillnaden mellan att kastrera och sterilisera?

Vid kastrering av honkatter tas äggstockar och vanligtvis även äggledare och livmoder bort. En kastrering innebär alltså att kattens organ för att producera ägg och könshormoner avlägsnas.

Sterilisering innebär att äggledarna, det vill säga passagen mellan äggstockarna och livmodern, blockeras eller tas bort. En sterilisering förhindrar dräktighet men påverkar inte kattens hormonproduktion. Efter en sterilisering skulle katten fortsätta att löpa. I Sverige är sterilisering av honkatter väldigt ovanligt.

Kastrering av hankatt

Vid hankattskastration avlägsnas testiklarna via ett par små snitt i pungen. Efter ingreppet upphör kattens spermieproduktion och testosteronnivåerna blir mycket låga. Kastrering hankatt är ett mycket vanligt ingrepp som utförs hos veterinären dagligen.

Förberedelser

Kastration av hankatt sker under narkos och smärtlindring ges i samband med operation. Inför sövningen ska katten hållas fastande i omkring 6 timmar, men instruktionerna kan variera från klinik till klinik. Följ de instruktioner du har fått när du bokade tiden. 

Operationen

När katten är sövd rakas pungen och området runt pungen. Huden steriltvättas och desinficeras. Vid operationen dukas operationsområdet in sterilt för att undvika infektioner.

Det är ett enklare ingrepp där blodkärl och sädesledare knyts av och testiklarna avlägsnas. Eftersom såren är små behövs oftast inga stygn. Såren läker ihop inom ett par dagar.

Eftervård efter kastrering av hankatt

Katten kan få gå hem efter att den vaknat ordentligt efter sövningen. Den bör inte bli lämnad ensam hemma samma dag som operationen, men får äta och dricka vatten efter att den kommit hem.

Såren bör kontrolleras dagligen så att de ser torra och fina ut. Rengöring sker vid behov med tvål och ljummet vatten. Svullnad, rodnad, blödning eller dålig lukt kan tyda på komplikationer. Om sådana symtom uppstår ska veterinär kontaktas. 

Krage?

Hankatter brukar inte intressera sig för såret efter kastration, men om katten slickar måste det förhindras, till exempel genom att krage används.

Hur mår en katt efter kastrering?

Det brukar sällan märkas någon avsevärd skillnad i honkattens mående efter kastrering, förutom att löpbeteendet försvinner.

Hankattens utpräglade könsbeteende brukar försvinna inom en månad efter kastrationen. Observera att den kan genomföra en fertil parning med de spermier som finns kvar i sädesledarna under den första tiden efter operationen. 

Äldre katter kan ha ett invant beteende och då blir inte beteendeförändringen lika uttalad efter kastreringen, trots att testosteronnivån är låg. 

Risker med kastrering

Den vanligaste oönskade effekten av kastrering är att katten går upp i vikt. När könshormonerna sjunker påverkas kattens aptit och ämnesomsättning. Övervikt ökar risken för bland annat diabetes och ledproblem när katten blir äldre. Därför brukar det rekommenderas att byta till ett foder med lägre energiinnehåll, som är anpassat för kastrerade katter. I vår webbshop har vi ett stort utbud av kattmat som är specialanpassad för kastrerade katter. Fodret finns för katter i alla åldrar, och både som våt- och torrfoder. Kontakta gärna din lokala AniCura-klinik, så hjälper vi dig att välja lämpligt foder för din katt. 

Kastrerade, överviktiga hankatter tenderar att oftare få problem med urinvägarna i form av urinträngningar och/eller urinstopp. Ett sätt att förebygga detta är att byta till ett foder med mer vatten i (mjukmat/våtfoder) som helst ska vara anpassat för kastrerade katter. Det finns också andra knep att ta till för att få katten att dricka mer vatten, till exempel att ge den en dricksfontän eller placera ut många vattenskålar runtom i hemmet. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.