Allergitest och hyposensibilisering

Ett allergitest kan ge svar på vad en katt är allergisk mot. Testresultatet kan hjälpa veterinären att ta beslut om hur allergin bör behandlas. Allergitestet kan ske i form av ett pricktest eller genom att analysera nivåer av olika antikroppar i ett blodprov.

Hur vet man att en katt är allergisk?

Katter kan precis som människor utveckla allergi. Vanliga symtom på allergi hos katt är att den har klåda eller inflammation i huden. Klådan kan leda till att katten slickar eller kliar bort päls, till exempel på magen. 

Allergi är en klinisk diagnos, vilket innebär att den ställs utifrån kattens sjukdomshistoria efter att veterinären har uteslutit andra orsaker till besvären. När man vill ta reda på vad katten är allergisk mot brukar man ofta börja med att göra en eliminationsdiet för att utreda om katten har foderallergi. Då får katten stå på en strikt diet med foder som är noga utvalt för att det inte ska utlösa en allergisk reaktion. Om katten inte blir bra medan dieten pågår, eller inte försämras av att återgå till sin vanliga kost, talar det för att den är allergisk mot något i sin omgivning (atopi). Det förekommer att katter har både foderallergi och atopi samtidigt. 

Ett allergitest kan inte ersätta veterinärens utredning, det vill säga det går inte att ta reda på om en katt är allergisk enbart genom att göra ett allergitest. Däremot kan testet vara av värde när man misstänker att en katt har atopi (omgivningsallergi) och vill veta vad som utlöser allergin.

Vad är allergitest för katter?

När en katt misstänks ha omgivningsallergi kan man gå vidare med ett allergitest, antingen ett blodprov där kattens antikroppar mot olika allergener mäts, eller ett pricktest, där reaktionen mot olika allergener studeras. 

Pricktest 

Testet går ut på att små mängder av olika allergener (allergiframkallande ämnen) injiceras i kattens hud. Vanligen ingår de vanligast förekommande luftburna allergenerna hos katt:

  • Dammkvalster
  • Förrådskvalster
  • Gräspollen och trädpollen
  • Djurepitel (hudceller)
  • Mögelsvampar. 

För att katten ska ligga stilla och slippa obehag under testet får den först en injektion med lugnande medel. Pälsen rakas bort på sidan av bröstkorgen. Veterinären sprutar in en liten mängd allergen i huden så att det uppstår en liten svullnad vid varje injektionsställe.

Efter 15 minuter görs avläsningen, vilket innebär att djurägaren som regel får svar direkt. Vid en positiv reaktion får katten en rodnad och en ökad storlek på svullnaden i huden där ämnet injicerats.

Blodprov

Vid ett allergitest med hjälp av blodprov utförs en laboratorieanalys av kattens antikroppar mot olika allergener. Här brukar ungefär samma allergener ingå som vid ett pricktest. 

Varför görs allergitest på katt?

Resultatet av ett allergitest kan ligga till grund för den fortsatta behandlingsplanen. Om katten är allergisk mot ett ämne som går att undvika är det bästa alternativet att helt enkelt se till att katten inte exponeras för ämnet. Om allergenet bara förekommer i kattens miljö då och då i kortare perioder, kan det räcka att medicinera katten med symtomlindrande läkemedel under dessa perioder. För en katt som är allergisk mot något som ständigt finns i dess omgivning är hyposensibilisering ofta en lämplig behandling. 

Hyposensibilisering för katt

Utifrån resultatet av allergitestet går det att utforma en så kallad hyposensibilisering. Vid hyposensibilisering får katten regelbundna injektioner med en liten mängd av de allergener som den har visat en signifikant allergisk reaktion mot. Injektionerna upprepas enligt ett bestämt tidsschema och dosen ökas successivt. Syftet är att kattens immunförsvar ska bli ”avtrubbat” mot allergenerna så att den allergiska reaktionen avtar. Ca 80% av de behandlade katterna upplevs bli helt eller delvis hjälpta i sin allergi, men det kan ta upp emot ett år innan full effekt ses. Behandlingen är livslång.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.