Kirurgi i hud och juver hund

Vanliga orsaker till att hundar behöver opereras i hud eller juver är att djurägaren har upptäckt en knöl någonstans på kroppen, eller att den har varit i slagsmål och fått en bitskada.

När kan en hund behöva kirurgi i hud eller juver?

Sårskador och hudförändringar är två vanliga anledningar till att hundar kommer till veterinären. Små, ytliga sår brukar kunna självläka, men djupare sår och bölder behöver som regel åtgärdas kirurgiskt för att bli helt bra.

Operation kan också vara lämpligt vid olika hudförändringar, som hudknölar eller talgkörtelcystor (aterom), samt vid svårbehandlad analkörtelinflammation.

Juvertumörer är vanligt hos hundar, och i många fall är kirurgi den bästa behandlingen. Det går inte att avgöra om en tumör i hundens juver är godartad eller elakartad utan att analysera tumören på laboratorium.

Kirurgi vid bitskador, bölder och andra sårskador

När hundar är i slagsmål finns det risk för att de ska få djupa sår i huden. Bitsår från hundar och andra djur drabbas lätt av infektion. Vid ett bett kan huden lyftas upp och separeras från vävnaden under, så att en sårficka uppstår. Sårfickan fylls med sårvätska, blod och bakterier från den bitande hundens munhåla, och sammantaget innebär detta stor risk för att såret ska bli infekterat. Om såren i huden läker kan infektionen stängas in i sårhålan, som då gradvis blir alltmer fylld med var, det vill säga hunden får en böld.

Även andra bitskador från andra djur, såväl som andra slags sårskador, kan behöva åtgärdas kirurgiskt, särskilt om såret är smutsigt eller går igenom hela hudens tjocklek.

Ett infekterat sår eller en böld åtgärdas genom att sårhålan spolas ren, och en så kallad dränslang anläggs. Dränet är till för att hålla såren öppna så att var och sårvätska kan tömmas ut. Dränslangen tas bort efter några dagar, men såren måste hållas öppna i ytterligare några dagar så att sårhålan kan kan läka inifrån utan att en ny böld uppstår.

Om hunden har fått djupa bitskador blir det kirurgiska ingreppet större och kan innefatta till exempel bukhåla eller muskulatur. I en del fall behöver hunden skrivas in på djursjukhus för vård. 

Kirurgi vid hudknölar

När en hund har fått en knöl i eller under huden brukar man ofta vilja operera bort den - både för att kunna analysera knölen på laboratorium och för att hunden ska bli kvitt knölen. Inför operationen kan man ha provtagit knölen för en cytologisk undersökning, som är undersökningen av cellprov. Då kan kirurgen ha en bättre uppfattning om ifall det är en misstänkt elakartad tumör, som måste tas bort med större marginaler.

Beroende på vilken typ av hudförändring det rör sig om och hur stor den är kan man operera bort den i sin helhet eller ta ut en biopsi (vävnadsprov). Den bortopererade vävnaden skickas till laboratorium för analys.

Kirurgi vid aterom

Aterom är ett annat ord för talgkörtelcysta, ett tillstånd som är vanligt förekommande hos hundar. Talgkörtelcystor är godartade, men kan vara nog så besvärande för hunden, genom att de gång på gång blir överfyllda av talgsekret. En fylld cysta kan ömma och spänna, och efter hand brister den och tömmer sig på sitt innehåll. Den skadade cystan blir lätt infekterad och behöver då behandlas med flera dagars rengöring och spolning. Efter att ett aterom har läkt brukar det bara vara en tidsfråga innan det återigen börjar fyllas på. Vid en operation avlägsnas hela cystan, och hunden slipper återkommande besvär.

Operation av juvertumör

Kirurgi är den rekommenderade behandlingen vid juvertumör hos hund. Då opereras antingen hela eller delar av juverraden bort, inklusive den regionala lymfknutan, och skickas för laboratorieanalys. I en del fall avlägsnas enbart själva tumören. Om hunden har tumörer i juvren på båda sidorna rekommenderas att de tas bort vid två olika tillfällen, eftersom såren efter en juveroperation är stora och konvalescensen kan bli besvärlig.

Inför en juvertumöroperation brukar hunden först utredas med hjälp av blodprover för att ta reda på om den är frisk i övrigt samt om det finns några särskilda narkosrisker. Det görs även en lungröntgen för att se efter om det finns tecken på att tumören har spritt sig.

Operation av analkörtel

En hund som har svårbehandlad/återkommande inflammation i en analkörtel kan behöva en operation för att bli bra. Vid operationen tar man bort hela analkörteln. Ingreppet kräver stor försiktighet eftersom analkörtlarna sitter intill ändtarmsöppningen, och man vill undvika att skada hundens slutmuskel (vilket annars kan leda till avföringsinkontinens). 

Det rekommenderas att en pågående inflammation i analkörteln behandlas och att operationen utförs när vävnaden är frisk. Hygienen är mycket viktig vid eftervården, för att undvika att såret blir infekterat av de tarmbakterier som finns i området. 

Förberedelser inför kirurgi i hud och juver

De flesta operationer i hud och juver är planerade, men en svårt skadad hund kan behöva akutkirurgi. Innan hunden bokas in för operation får den träffa en veterinär, som undersöker juvret eller hudförändringen, samt lyssnar på hundens hjärta och lungor. Om det är en äldre hund kan veterinären vilja ta ett blodprov för att undersöka om hunden har nedsatt funktion i lever eller njurar, eftersom det kan innebära en ökad narkosrisk. 

På dagen för operationen får hunden lämnas in på kliniken på morgonen. Den ska då vara på fastande mage (men får ha fri tillgång till vatten) samt vara rastad. Djurhälsopersonalen kan också ha gett instruktioner om att hunden ska vara nybadad. 

Eftervård efter kirurgi i hud och juver

I de flesta fall får hunden gå hem igen samma dag efter att den har vaknat helt ur narkosen. Den bör hållas under uppsikt resten av dagen. Hunden har som regel fått på sig en krage, eller eventuellt en body, för att den inte ska komma åt att slicka på operationssåret. Annars finns det risk för att den ska slicka bort sina stygn, eller föra munbakterier till sårområdet. Hunden kan ha fått recept på smärtstillande läkemedel som du ska ge i några dagar. 

Om huden har sytts med stygn som löser upp sig själva brukar stygnen falla av efter någon vecka. I annat fall får den komma på stygntagning efter ca 7 - 14 dagar. Om det är en knöl som har opererats bort och skickats till laboratorium, brukar ofta provsvaret ha kommit lagom till stygntagningen. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.