Elektroterapi hund

Elektroterapi har länge använts vid fysioterapi för människor, och har på senare år blivit allt vanligare även vid rehabilitering av djur. Behandlingsformen lämpar sig för både ortopedisk och neurologisk rehabilitering.

Vad är elektroterapi för hund?

Elektroterapi innebär att man behandlar hunden med elektriska strömmar. Behandlingen kan ske på olika sätt: i form av TENS, där fokus framför allt ligger på smärtlindring, eller NMES, som bland annat syftar till att öka musklernas aktivitet och omfång. Gemensamt för de här metoderna är att behandlingen ges i form av elektriska impulser som leds via plattor (elektroder) fästa på hundens hud. För att TENS och NMES ska ge bra resultat är det viktigt att ha en individanpassad och omsorgsfull utprovning.

Hur går det till?

Behandlaren fäster elektroder på huden i eller nära det område där hunden är påverkad. Elektroderna ansluts till en batteridriven kraftkälla som ger ifrån sig elektriska impulser. De elektriska impulserna stimulerar nerver i området så att de utlöser korta muskelsammandragningar.

Under behandlingen kan hunden känna muskelryckningar och att det pirrar i huden under elektroderna.

Transkutan elektrisk stimulering, TENS

TENS står för transkutan elektrisk stimulering. Transkutan betyder att stimuleringen ges genom huden. TENS kan användas både för akuta och mer långvariga smärttillstånd, och metoden är verksam oavsett om smärtan sitter i hundens rörelseapparat (muskler, leder och skelett), inre organ, huden eller nervsystemet. 

Vid behandlingen stimuleras nerver under huden av elektriska strömmar. Stimuleringen leder till att kroppens eget smärtlindringssystem aktiveras. Smärtan kan dämpas tillfälligt, men själva orsaken till besvären påverkas inte.

Behandlingsmetoden har visat sig kunna ge smärtlindring och troligen förbättrad sårläkning vid vissa cirkulationsrubbningar, genom att öka blodcirkulationen. TENS kan också användas vid muskelspänningar.

TENS kan räcka som enda behandlingsform, men kan också användas som ett komplement till annan medicinsk behandling.

Neuromuskulär elektrisk stimulering, NMES

NMES innebär att man stimulerar de nerver som får en muskel att dra ihop sig (kontrahera), så att muskeln tränas på artificiell väg. Cirkulationen ökar och muskeln arbetar utan att belasta exempelvis en skadad led.

En hund som har en nervskada i ryggmärgen eller i det perifera nervsystemet (den del av nervsystemet som finns utanför hjärnan och ryggmärgen), kan få nedsatt eller förlorad förmåga till viljemässig muskelaktivitet. Det är också vanligt att hundar får försvagade och förtvinade muskler efter en svår skada eller en större operation, som har gjort att de har varit orörliga en längre tid. Genom neuromuskulär elektrisk stimulering kan dessa patienter återfå funktionen i den försvagade muskulaturen helt eller delvis.

Vid NMES stimuleras de nerver som styr musklerna och ger därigenom en muskelsammandragning, samtidigt som hundens beröringsfibrer stimuleras (precis som vid TENS), vilket ger smärtlindring.

NMES kan utföras för att:

  • Underlätta muskelsammandragning vid förlamningstendens/svaghet i muskulatur och nerver
  • Bibehålla eller öka aktiva rörelseomfång
  • Öka blodcirkulationen
  • Minska muskelförtvining
  • Bibehålla muskelstyrka när en eller flera leder måste hållas still, till exempel vid gipsning.
  • Förhindra postoperativ muskelsvaghet
  • Smärtlindra
  • Värma upp muskulaturen
  • Öka muskelstyrka
  • Avslappnande

Metoden är ett komplement till annan sjukgymnastisk behandling och bör kombineras med aktiv träning av rörlighet, styrka, koordination och funktionell träning.

Uppföljning av behandlingar

Uppföljning brukar utföras med täta intervaller. Vid långvarig smärta kan det behövas fem till tio behandlingar innan man ser tydliga resultat. Varje elektrodplacering utvärderas, och ibland behöver man prova olika elektrodplaceringar för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.