Ögonutredning

Sök veterinärvård snarast om din hund eller katt får ett rött öga, eller visar tecken på smärta från ögat, som t ex att den kisar, håller ögat stängt eller gnider med tassen mot ögat.

De ögonsjukdomar som vanligen ses hos människor är även frekvent förekommande hos hund och katt. Exempel på ögonsjukdomar hos hundar och katter är grå starr (katarakt), grön starr (glaukom), torra ögon (keratokonjunktivitis sicca), näthinneavlossning, sår i hornhinna, tumörer, inflammationer i bindhinna eller hornhinna samt i djupare delar av ögat som iris och näthinna.

En vanlig orsak till akut veterinärbesök är att djuret kniper med ett öga eller har kladdigt ögonflöde. I regel görs då en specialfärgning av ögats hornhinna (fluoresceinfärgning) i syfte att påvisa eventuellt hornhinnesår. Ett särskilt test, Schirmer Tear Test, för att mäta tårproduktionen, utförs ofta på patienter som uppvisar symtom från ögats horn- eller bindhinna. Ibland tas prov för cytologisk undersökning, t ex vid tecken på infektion. Det är vanligt att man mäter trycket i ett smärtande öga, genom s k tonometri. Ett för högt tryck i ögat talar för att hunden eller katten har glaukom, dvs grön starr, medan ett för lågt tryck uppträder i samband med uveit, inflammation i ögats druv-/regnbågshinna.

Yttre delarna av ögat kan inspekteras med hjälp av en spaltlampa och för att undersöka ögats inre delar används olika instrument användas såsom oftalmoskop och gonioskop. Vidare utredning av ögat kan ske med hjälp av ultraljud eller elektroretinografi.

Beroende på vad som påvisas vid ögonundersökningen kan olika typer av behandlingar bli aktuella, såväl medicinsk behandling (lokalbehandling i form av ögondroppar och ibland tabletter eller intravenöst dropp), som kirurgisk behandling. Exempel på sjukdomstillstånd som kräver ögonkirurgi är katarakt (grå starr), då ögats lins byts ut, felväxande ögonhår eller djupa sår som perforerar hornhinnan. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.