Ögonkirurgi

Operationer i ögat utförs ofta med särskilda hjälpmedel som exempelvis operationsmikroskop.

Inom AniCura finns resurser och kunskap för att utföra operationer såväl inne i själva ögat som i kringliggande vävnader.

Kataraktoperation

Vid kirurgisk behandling av katarakt, eller grå starr, avlägsnas den sjuka linsen och en ny, konstgjord lins sätts in.

Cherry eye-operation

En framfallen tårkörtel, s k cherry eye, åtgärdas kirurgiskt genom att den framfallna körteln reponeras och fixeras vid sin plats innanför tredje ögonlocket.

Operation av felställda eller felväxande ögonhår, distichiasis, trichiasis och ektopiska cilier

Förekomst av ögonhår som växer in mot ögat behandlas genom att hårsäcken för det felställda ögonhåret avlägsnas eller förstörs. Om ögonhåret växer mot ögat pga att kringliggande hud eller ögonlock har felaktig vinkel kan detta åtgärdas genom att huden stramas åt.

Operation av inåtrullande (entropion) eller utåtrullande (ektropion) ögonlock

Vid entropion är det vanligt att ögonhår och ibland päls rullar in mot ögats hornhinna och orsakar sår. Vid ektropion föreligger större risk för ögoninflammationer, då dammpartiklar och smuts samlas i fickan som bildas, och tårvätskan inte sprids normalt över ögat. Både entropion och ektropion kan åtgärdas med hjälp av plastikkirurgi.

Djupa sår i hornhinnan

Hornhinnesår som är mycket djupa kan behöva täckas över med en s k lambå för att inte förvärras. Ett hornhinnesår som är så djupt att det perforerar hornhinnan är ett allvarligt tillstånd och måste sys ihop. Vid operationen försöker man även återställa vätskevolymen inne i ögat samt avlägsna eventuella skadade delar av regnbågshinnan, iris.

Bulbextirpation

I en del fall, som vid långt gången grön starr eller tumöromvandling av ögat, bör ögat tas bort helt och hållet genom en s k bulbextirpation. Ofta har ögat orsakat stora besvär och synen blivit nedsatt, och djuret är vanligtvis piggare och gladare efter att ögat tagits bort.

Bulbprolaps

Det förekommer att ögonbulben trycks ut ur ögonhålan, ofta i samband med trauma. Vid operationen placeras ögat tillbaka på sin rätta plats och fixeras där. Hos de allra flesta patienter med bulbprolaps har ofta synnerven tagit irreversibel skada, men det finns en chans att rädda själva ögat om operationen utförs så snart som möjligt. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.