Kontraströntgen

Kontrastpassageröntgen kan ibland behöva utföras om veterinären misstänker ett eventuellt hinder i magsäck eller tarm. Vid ett delvis stopp kan kontrastvätskan ibland utlinjera det främmande föremålet.

Om det är ett totalt stopp kommer vätskan normalt sett inte vidare. Kontrastvätskan kan också fastna i det främmande föremålet så att konturer av ett föremål kan urskiljas.

Kontrastundersökningar kan också användas för att undersöka om magsäckens tömning av innehåll ut i tarmen, och passage genom tarmkanalen, sker med normal hastighet. När kontrasten, som då blandas med föda, når ut i tjocktarmen avslutas undersökningen.

Förberedelse inför kontrastpassageröntgen

Innan kontrastpassageundersökningen påbörjas tas röntgenbilder av bukhålan och matstrupen. Därefter matas hunden eller katten med en röntgentät kontrastvätska, varefter den röntgas med bestämda intervaller för att följa kontrastvätskans passage genom magtarmkanalen.

Hur går röntgenundersökningen till?

Vid kontrastpassageröntgen tas två bilder vid varje undersökningstillfälle. Då denna undersökning upprepas under flera timmar läggs djuret vanligtvis in på djursjukhus eller djurklinik. Främmande föremål i magtarmkanalen och bedömning av tarmens motorik kan också påvisas med hjälp av ultraljud.

Får alla vara med?

Det tryggaste för djuret är vanligtvis att djurägaren är med vid röntgenundersökningen. Personer under 18 år och gravida kvinnor får inte delta i röntgenundersökningen. Om personal eller djurägare måste vara kvar i undersökningsrummet får de ta på sig blyförkläden som skyddar mot strålningen.

 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.