Information gällande hundar och katter från Ukraina

Många människor flyr från Ukraina tillsammans med sina sällskapsdjur. Normalt sett finns det strikta regler för att ta in djur till Sverige men just nu råder force majeure-undantag för hundar och katter som kommer med sina ägare från Ukraina. Dessa undantag gäller endast hundar och katter som reser tillsammans med sina ägare.

Vad gäller när hundar och katter från Ukraina kommer till Sverige?

När hundar och katter kommer tillsammans med sina ägare från Ukraina till Sverige ska djuren kontrolleras av tullpersonal vid gränsen. Om hundar eller katter från Ukraina befinner sig i Sverige utan att ha kontrollerats av tullpersonal vid ankomst, ska djuret snarast möjligt besöka en veterinär tillsammans med sin ägare. Hos veterinären kontrolleras djurets identitet och eventuell dokumentation avseende vaccinationer. Därefter upprättas kontakt med Jordbruksverket som fattar beslut om vilka åtgärder som är nödvändiga. Det kan till exempel bli aktuellt med blodprovstagning och id-märkning.

Det är av yttersta vikt att hunden eller katten inte kommer i kontakt med djur eller människor innan den undersökts av veterinär samt fått klartecken från Jordbruksverket att den inte utgör en smittrisk. Anledningen till detta är att förekomsten av rabies är hög i Ukraina och hundar och katter som inte är vaccinerade kan utgöra en risk. Det är därför viktigt att på förhand ta kontakt med den klinik där besöket ska göras så att mottagandet kan ske på ett säkert sätt.

Hur ska jag göra om de flyktingar som jag hjälper har en hund eller katt med sig från Ukraina?

Om du får kännedom om personer som är på väg till Sverige från Ukraina med en hund eller katt ber vi dig att uppmana dem att anmäla sig i tullen vid ankomst. Där görs en bedömning av djurets dokumentation och djurets ägare får vidare instruktioner vad som gäller för djurets vistelse i Sverige. Om personen redan är i Sverige med en hund eller katt som inte anmälts till tullen vid ankomst så ska personen utan dröjsmål ta kontakt med en veterinär för att boka ett besök. Veterinären måste kontaktas på förhand eftersom besöken behöver planeras så att de kan ske utan smittorisk för djur eller människor. Det är mycket viktigt att djur från Ukraina inte kommer i kontakt med djur eller människor i Sverige innan Jordbruksverket gett klartecken för detta.

På Jordbruksverkets hemsida (jordbruksverket.se) finns ytterligare information översatt till flera språk.

När och hur ska flyktingar från Ukraina besöka veterinär i Sverige?

Om en hund eller katt från Ukraina befinner sig i Sverige utan att ha kontrollerats av tullpersonal vid gränsen, ska djuret så fort som möjligt tas till en veterinär. Veterinären ska kontrollera djurets identitet och dess handlingar och informationen skickas sedan till Jordbruksverket, vilka gör bedömningen om vilka åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att djuret inte kan utgöra en smittorisk för djur eller människor i Sverige.

Det är viktigt att kontakta veterinären i förväg så att besöket kan ske på ett smittsäkert sätt.

Vem står för kostnaderna?

Jordbruksverket står för besökskostnaden, det vill säga basavgift, eventuell id-märkning, blodprov med antikroppsanalys, och andra åtgärder som de beslutar om.

Tar AniCura emot ukrainska hundar och katter?

Våra kliniker har olika möjligheter att ta emot djur på ett smittsäkert sätt. Därför ser rutinerna lite olika ut på AniCura-klinikerna i Sverige. Ring till din närmaste klinik för att höra vad som gäller just där. Alla besök måste bokas på förhand.

Vad är rabies och hur smittar det?

Rabies är ett så kallat lyssavirus. Det kan infektera alla varmblodiga djur. Tiden från infektionstillfället till dess att symptom uppträder är vanligen 3-6 veckor men kan variera från en vecka till ett år. Viruset sprids via saliv från infekterade djur och det kan börja utsöndras i saliven upp till två veckor innan djuret börjar uppvisa symptom på sjukdom.

Viruset kan inte ta sig igenom intakt hud utan smittar nästan uteslutande via bett och sår. Viruset kan också infektera via slemhinnor, t ex i ögon och mun. När symptom uppkommit leder sjukdomen så gott som alltid till döden. För människor som blivit utsatta för viruset eller som misstänks ha blivit utsatta kan vaccination i kombination med antikroppsbehandling utföras. Om behandlingen sätts in omedelbart är den oftast effektiv för att hindra sjukdomsutveckling.

Rabies förekommer inte bland landlevande djur i Sverige.

Finns det ökad risk att min svenska hund eller katt smittas av rabies?

Sverige är rabiesfritt. Ukraina däremot anses vara ett högriskland för rabies och har årligen flera fall hos både vilda och tama djur, samt hos människa. Det går inte att utesluta att en ovaccinerad hund eller katt som kommer till Sverige från Ukraina kan bära på rabies, även om risken är liten. Det är därför det finns regler för hur dessa djur ska hanteras. I dagsläget finns inga indikationer på en ökad smittorisk för svenska sällskapsdjur som endast befinner sig i Sverige.

Bör jag rabiesvaccinera min hund eller katt nu när det kommer hundar och katter från Ukraina till Sverige?

Ukraina anses vara ett högriskland för rabies med många konstaterade fall såväl hos tamdjur som hos vilt årligen. Det förekommer även rabiesfall hos människor i Ukraina. Landet har ett nationellt vaccinationskrav för hundar. I dagsläget bedöms inte risken så stor att de ukrainska hundarna och katterna som kommer till Sverige med sina ägare ska föra med sig rabies att svenska hundar och katter bör rabiesvaccineras. Håll dig uppdaterad på Jordbruksverkets hemsida.

Vad gäller för djur som inte kommer tillsammans med en djurägare (exempelvis hundar och katter för omplacering)?

Force majeure-undantaget (att djurägare kan resa med hund eller katt utan giltig dokumentation på grund av kriget i Ukraina) gäller endast ukrainska hundar och katter som reser tillsammans med sin ägare. Det vill säga, om djuret till exempel ska tas in till Sverige via en organisation som arbetar med omplaceringar gäller Jordbruksverkets vanliga införselkrav. Läs om vad som gäller för djur som ska resa in i Sverige här.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.