Nya regler från Jordbruksverket för katt- och hundägare

Från den 15 juni 2020 gäller nya regler för djurskydd för katter och hundar i Sverige. De nya djurskyddsreglerna ska underlätta för djurägarna att göra rätt.

Nya reglerna från Jordbruksverket bygger på forskning och ställer högre krav på djurägaren. Målet med de nya reglerna är att:

 • Stärka djurskyddet för hundar och katter
 • Anpassa reglerna till ny kunskap och den nya djurskyddslagen
 • Tydliggöra hundar och katters behov
 • Tydliggöra djurägarens ansvar och krav på kompetens
 • Underlätta för djurägarens följa reglerna och hantera sina djur i vardagen

Exempel på nya regler för kattägare:

 • Bättre och mer omfattande reglering av kattens behov av avskildhet
 • Bättre reglering av katter som hålls i par eller grupp, som är förankrat i vetenskap
 • Tydligare krav på tillsyn och skötsel av katter, att vara uppmärksam på avvikande beteenden, skötsel av päls, klor och tänder
 • Katten ska få möjlighet att klättra, klösa/vässa sina klor varje dag
 • Katten ska få utlopp för sitt behov av vila tillgång till en bekväm plats för vila
 • Katten har tillgång till gömslen och upphöjd plats
 • Katten ges mental stimulans

Exempel på nya regler för hundägare:

 • Djurägaren ska ha kompetens och säkerställa att hundens grundläggande behov tillgodoses. Det finns allmänna råd till föreskriften och där ges exempel på hundens grundläggande behov och hur dessa bäst tillgodoses. Till exempel:
  • Hunden ska erbjudas social kontakt (med människor och/eller andra hundar) varje dag
  • Hunden får utlopp för sitt rörelsebehov varje dag, utifrån individuella förutsättningar
  • Mental stimulans: hunden får använda sin nos, jaga, leka, apportera varje dag (detta kan variera mellan individer och raser)
  • Hunden får tillräckligt med vila
 • Bättre och mer omfattande reglering av hundens behov av avskildhet
 • Tydligare krav på tillsyn och skötsel av hundar, om att vara uppmärksam på avvikande beteenden hos hunden, skötsel av päls, klor och tänder

Kastrering av utekatter

I de nya reglerna tydliggörs också att utekatter bör kastreras så att de inte bidrar till okontrollerad förökning.

Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.” – citat från Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter.

Nya djurskyddsreglerna underlättar för djurägare

”Vi välkomnar denna nya föreskrift vilken tydliggör våra hundars och katters grundläggande behov, och därmed hjälper hund- och kattägare att ta hand om sina djur på bästa sätt”, säger Sandra Douglas, chefsveterinär på AniCura Sverige.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.