Coronavirus och husdjur

Den senaste tiden har den humana coronasmittan (COVID-19) dominerat nyhetsflödet. Faktagraden i rapporterna varierar och vår förståelse för det nya viruset utvecklas under utbrottets gång. Man bör som alltid vara källkritisk - särskilt i sociala medier - och undvika att sprida falska uppgifter.

Nedan har vi samlat viktig information gällande husdjur och COVID-19:

  • Håll dig uppdaterad på officiella rekommendationer från World Health Organization (WHO). Information gällande djur hittas också på Statens veterinärmedicinska anstalts hemsida, www.sva.se
  • Utifrån vad vi vet idag är risken att ditt djur skulle kunna smittas av COVID-19 mycket liten och det finns inga belägg för att människor skulle smittas av sina husdjur. Husdjur kan dock tillfälligt bära viruset på kroppen om de nyligen umgåtts med en smittad person (precis som allt annat den smittade rört vid ex handtag, telefoner etc). 
  • En hund i Hongkong har rapporterats bära på låga mängder av viruset som orsakar COVID-19. Detta kan verka oroande men hunden har inte visat några symtom på infektion och testades endast eftersom dess ägare var bekräftat smittad. Det finns idag inga bevis för att hundar kan bli sjuka i eller verka som smittkälla för COVID-19
  • Det finns i dagsläget ingen anledning att provta husdjur för viruset som orsakar COVID-19. För extra säkerhet bör man undvika att låta sina djur umgås med smittade människor samt hålla smittade personers husdjur isolerade.
  • God hygien är alltid viktigt. Tvätta händerna innan och efter umgänge med djur och rengör med jämna mellanrum ytor där djur befinner sig, exempelvis sovplatser. Diska mat- och vattenskålar regelbundet.
  • Undvik kontakt med smittade människor och isolera djur som varit i kontakt med misstänkta eller konfirmerade fall av COVID-19. Vi har inga övertygande bevis för smittspridning via djur men vet idag för lite om viruset för att helt utesluta det.
  • Om ditt djur visar symtom från luftvägarna (hosta, nysningar, andningsbesvär) eller blir allmänpåverkat bör du kontakta veterinär. Håll djuret isolerat tills ni vet vad som orsakar symtomen. Luftvägssymtom hos husdjur orsakas vanligen av kända virus- eller bakterieinfektioner såsom kennelhosta och kattsnuva; dessa smittar inte människor.  

Här kan du läsa fler vanliga frågor och svar om djur och coronavirus.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.