Utbrott av allvarlig sjukdom för hundar i Norge

Under den senaste tiden har det skett ett flertal dödsfall av hundar primärt i Oslo-området samt andra delar av Norge. Ett flertal fall har kommit in och behandlats på våra norska AniCura-djursjukhus. Orsaken är fortfarande okänd, symtomen är framförallt blodiga diarréer och kräkningar, samt att sjukdomsförloppet har gått väldigt fort.

– Eftersom smittan i nuläget bara finns i Norge finns det inget skäl för svenska hundägare att vara oroliga. Men det är klart att man alltid ska vara observant på sin hund, säger Sandra Göransson, chefsveterinär på AniCura.

Uppdatering 7 oktober

Ingen ny information har tillkommit som ändrar lägesbilden och därför ser vi ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

Uppdatering 27 september

Mattilsynet (norska myndigheten för livsmedelssäkerhet) upphäver det allmänna rådet för att begränsa nära kontakt mellan hundar i Norge. Mattilsynet får nu in färre rapporter om hundar med blodig diarré. Det är också tydligt att inte alla fall av sjukdomen kan kopplas till varandra. Informationen visar också att i de flesta fall där en sjuk hund bor med andra hundar, har bara en hund blivit sjuk.

Veterinärinstitutet anser att det är osannolikt att det finns en specifik gemensam nämnare bland alla registrerade fall av hundar med blodig diarré. Det betonas att sjukdomsutvecklingen antagligen är vad som kallas multifaktoriellt, vilket innebär att sjukdomens utveckling beror på flera sammanfallande faktorer. Vissa av fallen kan också ha andra orsaker och är kanske inte en del av det man uppfattar som ett utbrott.

Bakterien Providencia alcalifaciens har upptäckts hos många av de sjuka och döda hundarna, och gentester visar att det i 14 av fallen talas om genetiskt liknande bakterier, medan andra inte är genetiskt identiska. Detta innebär att flera av hundarna (minst 14) har utsatts för samma infektionskälla, medan andra har fått bakterierna från någon annanstans.

Mattilsynet arbetar fortfarande med att ta reda på hur de sjuka hundarna kan ha fått bakterierna, men tror inte längre att det är en sjukdom som smittar mellan hundar. Läs mer på Mattilsynets hemsida.

Uppdatering 24 september

Sedan i fredags har norska Mattilsynet fått information om sex nya fall som har liknande symtom. Fallen har rapporterats i Oslo (1), Nordland (2) och Finnmark (3), alla i Norge.

Sedan 1 augusti i år har det registrerats minst 173 fall med blodig diarré hos hundar (av olika grad) varav totalt 43 hundar har dött. Mattilsynets kartläggning visar på att det cirka 90 olika hundraser som har drabbats. Se vilka raser som drabbats och mer information på deras hemsida här.

Uppdatering 18 september

Orsaken till hundsjukdomen är fortfarande okänd. Norska Mattilsynet får in nya anmälningar om sjuka hundar, men att de flesta hundar återhämtar sig och blir friska efter behandling. Analys av prover utesluter nu parvo-, corona-, circo- och valpsjukevirus samt parasiterna Giardia och Cryptosporidium. Bakterierna Campylobacter och Salmonella är uteslutna, likaså mjältbrand (anthrax), EHEC (e-coli), harpest (tularemia). Jäst- och mögelsvamp, råttförgiftning och liknande specifika förgiftningar, algförgiftning och fästingburna sjukdomar är också osannolika.

De första bedömningarna av norska Mattilsynets undersökning av sjukdomsfall tyder på att en möjlig sjukdom inte är särskilt smittsam mellan hundar. Den norska myndigheten arbetar på flera spår och upprätthåller sitt råd för att begränsa kontakten mellan hundar för tillfället i Norge. SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) meddelar att det fortsatt inte finns några rekommenderade restriktioner för hundar i Sverige. 

Tidigare uppdateringar:

Orsaken till dödsfallen har ej kunnat fastställas än. AniCura arbetar tillsammans med norska myndigheter aktivt för att hitta orsaken till sjukdomen och spridningen, samt vårda de insjukna hundarna. 

I nuläget finns inga konstaterade fall i Sverige. Viktigt att veta är att diaréer och kräkningar är vanligt förekommande hos hundar. Det norska veterinärinstitutet har utfört ett antal obduktioner av insjuknade hundar men har ännu inte fastslagit dödsorsaken. Om det handlar om virus, bakterier, svamp eller parasiter utvärderas fortsatt. Enligt de norska livsmedelsmyndigheterna finns det för närvarande inga tecken på att mat, råttgift, salmonella eller campylobacter orsakar sjukdomen.

SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) har inga uppgifter som visar att det är ett smittsamt utbrott, eller att det skulle innebära någon risk för hundar i Sverige (läs deras uppdateringar här). De ser inte heller att det finns en smittorisk för andra djurslag i varken Sverige eller Norge. 

Det norska veterinärinstitutet (Mattilsynet) skriver i deras senaste uppdatering att det har insjuknat fler hundar, men att det är positivt att i de flesta fall bara är ena hunden i ett hushåll som drabbats. Detta kan vara en indikation på att en möjlig sjukdom inte är mycket smittsam mellan hundar.

Veterinärinstitutet har bland annat upptäckt bakterien Providencia alcalifaciens hos totalt nio hundar (åtta obducerade och en levande). Bakterien Clostridium perfringens har också påvisats hos flera hundar. Trots detta kan man fortfarande inte säga något om detta är orsaken till symtomen och fortsätter med fler tester.

Denna text uppdateras löpande!

Känner du dig orolig?

Det är vanligt att hundar får diaréer och kräkningar och kan bero på olika orsaker. Håll däremot utkik över hur hunden mår och uppmärksamma om allmäntillståndet snabbt förändras. Kontakta din närmsta veterinär om hunden drabbas av blodig diarré eller blodiga kräkningar.

Bra råd för hundägare

Hittills har sjukdomen endast påvisats i Norge, vi rekommenderar alla hundägare att följa nedan råd (läs även Mattillsynets råd):

  • Kontakta din närmaste veterinär om din hund har blodiga diaréer och/eller kräkningar med snabbt sänkt allmäntillstånd
  • Följ alltid veterinärens rekommendationer kring vaccination. Till exempel kan parvovirus orsaka svår tarminflammation.

Läs vidare

Här kan du läsa senaste nyheterna om sjukdomen från AniCuras norska verksamheter

Sjuka hundar i Norge – Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA

Okänd sjukdom drabbar hundar i Norge – Svenska Kennel Klubben, SKK

Alvorlig sykdom hos flere hunder i Oslo-området – Mattilsynet

Akutt hundesykdom: dette vet vi – Veterinærinstituttet 

Alvorlig sykdom er påvist hos flere hunder – Norsk Kennel Klubb

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.