Nytt system ska minska risken för oönskade händelser i djursjukvården

AniCura lanserar nu ett nytt system för att dokumentera och analysera medicinska incidenter på företagets 250 djursjukhus och djurkliniker runtom i Europa. Systemet och arbetsmetoderna är nya inom djursjukvården och banar väg för ett bättre och mer strukturerat sätt att hantera och lära från oönskade händelser i vårdkedjan.

Oönskade händelser och vårdmisstag är en utmaning inom all sjukvård och kan bero på såväl mänskliga faktorer som undermåliga system och processer. Inom exempelvis flygindustrin och sjukvård för människor har systematisk hantering av incidenter under flera decennier varit en viktig del av säkerhetsagendan. Nu lanserar AniCura ett nytt system för att förbättra dokumentation och lärande, samt minska risken för oönskade händelser inom djursjukvården.

- Vi har stora ambitioner inom patientsäkerhet och medicinska incidenter är ett viktigt område att adressera. Eftersom vi är 250 djursjukhus och djurkliniker tillsammans, så kan vi lära oss av varandra och minska risken för att vi gör samma misstag på flera platser, säger Peter Feledy, Group Care Services Director AniCura.

AniCuras nya system är digitalt och inkluderar processer för att dokumentera incidenter samt moduler för att genomföra så kallade rotorsaksanalyser och planera förebyggande åtgärder. En viktig framgångsfaktor är att etablera en lärandekultur där alla involverade ser bortom själva händelsen och istället identifierar orsakerna som ledde till misstaget.

- Jag har arbetat trettio år i djursjukvården och tror att vi kan göra stor skillnad för både patienter och vår egen arbetsmiljö genom att förbättra hur vi hanterar olika medicinska incidenter, säger Titti Sjödahl-Essén, veterinär och kvalitetsansvarig AniCura Djursjukhuset Albano i Danderyd, och fortsätter:

- Misstag kan vara svåra att tala om, men de är en viktig källa till lärande och rätt hanterat kan vi undvika att peka ut enskilda individer och istället stötta våra medarbetare på ett bra sätt.

Det nya systemet för analys och förebyggande av medicinska incidenter implementeras nu inom AniCura i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Österrike, Nederländerna och Schweiz.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.